🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szeged-felsővárosi Szent Miklós minorita konvent
következő 🡲

Szeged-felsővárosi Szent Miklós minorita konvent: A konventuális minoriták a 13. sz: az alszegedi Havas Boldogasszony konventban éltek. 1444: →Cesarini Julián parancsára át kellett adniuk az obszervánsoknak. - 1727: →Kelemen Didák elérte, hogy a minoriták rezidenciát alapíthassanak, de a király visszaparancsolta a szerz-eket eredeti konventjükbe, csak 1 páter maradhatott a sóhivatal személyzetének szolgálatára. 1739: a belgrádi minoritáknak menekülniök kellett a török elől, 1742: megkapták az 1318-1529: domonkos ktor romjait. 1767: elkészült a tp., 1789: rájuk bízták a felsővárosi pléb-t, melyet 1950-ig vezettek. **

MMRN 1883:12. - Schem. El. 1942:35. - CSJÉ 1980:103. - Schem. Sz-Cs. 1996.