🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szedő
következő 🡲

Szedő Dénes Mihály, OFM (Bp., 1902. jún. 9.-Bp., 1983. szept. 25.): pap, költő. - Sz. László Szeverin OCD öccse. 1919: ref-nak keresztelkedett meg. 1921: éretts. Orvosnak készült, majd a →Fioretti hatására a Bp-Margit körúti ferenceseknél 1922. XII. 26: katolizált, 1924. VIII. 22: belépett a kapisztránus rtart-ba. Szécsényben novíc., Jászberényben és Gyöngyösön fil-t és teol-t hallg., 1928. XII. 2: sztelték pappá. 1929: a szécsényi, 1931: az egri, 1933: a gyöngyösi, 1935: a szécsényi, 1937: ismét az egri, 1942: a pécsi, 1944: a bp-pasaréti, 1949-50: a pécsi rház tagja, hitokt., lelkigyakorlatvezető, kórházlelkész. 1948: párizsi m. lelkésznek nevezték ki, de már nem tudott kiutazni. - 1950: a szétszóratás idején rendi kereten kívülre került, Borsos Miklósnál húzódott meg, barátai, Németh László, →Illyés Gyula és →Kodály Zoltán segítették. Egy évig a főv. eü. gyermekotthonban nevelő →Pilinszky Jánossal (akit ~ bátorított írásra) és →Nemeskürty Istvánnal, majd váci egyhm-sként Hatvanban, Fóton, Szolnokon, Váchartyánban és Máriabesnyőn lelkész. 1958-tól műfordításokból, az Irod. Alap segélyeiből élt, a pasaréti ktor szomszédságában egy cselédszobában lakott és dolg. - Versei a Nyugatban (1921-22), a Vigíliában (1938-tól); esszék, ford-ok az Új Emberben, műford-ok, kritikák a pécsi Sorsunkban (1940-50). - Kodály Zoltán számára írt szövegek: Jézus és a gyermekek, Első áldozás, Miatyánk, Biciniumokra írt szövegek, Adventi ének, Naphimnusz. - Forrai Miklós: Ezer év kórusa (Bárdos Lajos, Maros Rudolf, Kerényi György kórusműveinek szövegei). - ~ szövegével énekeljük az →Éneklő Egyház 15, 24, 109, 196, 199, 302. sz. énekét. - M: Isten szerelme. Bárdos Lajos-Kerényi György kétszólamú karénekeivel. Verseivel. Bp., é.n. - Naptestvér éneke. Zene: Kerényi György, Kodály Zoltán. Verseivel. Uo., 1939. - Szép Jézus. Énekfüzet. Uo., 1940. - Philomena. Régi ferences himnuszok. Ford. Babits Mihály többekkel. Csokorba szedte. Uo., 1942. (A lelki élet ferences mesterei 5.) (2. kiad. 1944) - Éneklő barát. Énekfüzet. Uo., 1942. - Királyocskám. Énekfüzet. Uo., 1943. - Imádónak és imádottnak kv-e. (Szemlélődések az év minden napjára) Írta Raumon Lull. Ford., bev. Szedő Szeverin. Uo., 1943. (Uaz 11.) - Kirje-Kirje. Egy gyermektp. énekei. Gyűjt. Uo., 1946. - Kirelejszon. Egy gyermektp. énekei. Kerényi Györggyel. Uo., 1948. - Szívem palota. Fohászok, dalocskák gyermekhangra. Uo., 1948(?) - Facimbalom. Uo., 1981. (Assisi Szt Ferenc írásaival egy köt-ben, Weöres Sándor az év kv-ének minősítette) - Bpen 1940-46: Schrotty Pállal és Dám Incével szerk. A lelki élet ferences mesterei sorozat 1-5, 8-13. és 15. köt-ét. T.E.

MKA 1929:82; 1930/31:236. - Schem. Cap. 1940:51. - Pilinyi 1943:252. - Tóth 1948:129. - MIL III:169. - Új Ember 1983. X. 23. (Vasadi Péter: Búcsú ~től) - ÚMIL III:1924.