🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szalinai
következő 🡲

Szalinai István, Salinis, OFM (Turza, Bosznia, 1600 k.-Mikháza, 1652. jan. 9. [temetés napja]): misszionárius. - A boszniai rtart-ból jött 1630: Erdélybe negyedmagával kat. főurak hívására, Köszvényesen és vidékén misszionált. Beke Antal szerint 1632: vicarius generalis, VI. 10: Rákóczi György fejed. megengedte nekik, hogy Erdélyben maradhassanak. VIII. Orbán p. 1636. X. 1: az erdélyi missziók elöljárójává tette. 1630: Toldalagi Mihály marosszéki főkapitány jóvoltából Mikházán zárdát alapított, melynek 1636: házfőnöke. 1639: a csíksomlyóiakkal megalapították az erdélyi custodiát, amit Róma 1640. II. 3: megerősített és ~t tette 1640-43: első custosává és vicarius generalissá. 1643: Rómából Esio Fulgencet küldték custosnak Erdélybe, de ~ a custodia pecsétjét nem adta át, s levelet íratott Rómába (nem tudni, milyen eredménnyel) tiszte megtartásáért, amit vsz. 1647-ig betöltött. Utóbb m-ul is megtanult. 1648-52: definitor, 1650-52: visitator generalis. Sírja a mikházi főoltár alatti kriptában. 88

György 1930:573. (1000.) - Egyház és élet. (Kolozsvár, 1941: Jakab Antal: Sz. I. Erdélyben.) - Jakubinyi 2004:28.