🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szabóky
következő 🡲

Szabóky (1839-ig Schneider) Adolf, Szt Erzsébetről nev., Piar (Buda, 1821. szept. 9.-Bp., 1880. júl. 22.): tanár, a →Katolikus Legényegylet meghonosítója. - A gimn-ot a budai piar-knál végezte. 1837: lépett a r-be. A teol-t Nyitrán végezte. 1846: pappá szent. Szegeden tanár, az árvíz idején hősiesen részt vett a mentésben. 1849: Kolozsvárt, 1850: Pesten tanított. Részt vett a →Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat (a mai SZIT elődje) alapításában. Az 1856: alapított Katolikus Legényegylet második elnöke. A céhekben dolgozó inasoknak és legényeknek s a főv. gyárakban dolgozó fiatal munkásoknak nemcsak internátusokat, szállást, élelmet adott, de elemi és gyakorlati szakmai előismeretekre (számtan, mértan, rajzolás stb.) is oktatta őket. 1860: a VI. ker. Reáltanoda u. isk. m. tagozatának ig-ja. A felekezet nélküli reálisk-ban hittant tanított. 86 féle számtan-mértankv-et írt. Földr. kézi atlaszát országszerte használták. - Része volt az Orsz. Iparegyes. létrehozásában, több mint 20 jótékony egyes. alelnöke és védnöke volt. Részt vett a londoni, párizsi, bécsi és hazai kiállításokon a m. ipar termékeinek bemutatásával. A főv. tvhat. bizottságában az iparrendészeti üo. vez-je. Utcát neveztek el róla, s a Kerepesi temetőben az iparosok állították föl síremlékét. - Budán 1859. XI. 4-1869. VI. 30: a Der Katholische Christ szerk-je. - M: Számolástan. 1-4. rész. Pest, 1850-53. - Mértan elemei. Uo., 1850. - Tanrendszerterv a gymnasiumokat és reálisk-kat illetően. Buda, 1850. - M. ABC- és olvasókv. Pest, 1851. - Számolási feladványok elemi tanodák használatára. Uo., 1852. - Mértan. Felső gymnasiumi használatra. 1-2. köt. Írta Nagel. Ford. Uo., 1852. - Latin olvasókv. Uo., 1853. - Bevezetés a számolástanba. Bécs, 1853. - A fejszámolás módszertana... a népisk-k I. o. számára. Uo., 1855. - Számolási gyakorlókv. Uo., 1855. - Egyh. énekek. Pest, 1856. - Vezérfonal mértani tárgyaknak távlati rajzolásában... Írta F. Heissig. Átd. Uo., 1856. - Földr. kézi atlas. Uo., 1857. - A pesti kath. legényegylet tagjainak névsora. Uo., 1857. - Átszámolás a kath. legényegylet tagjainak használatára. Uo., 1858. - Az új ausztriai pénzbecset illető határozmányok és számolásoknak népszerű előadása a hivatalos átszámítási táblákkal együtt. Bécs, 1858. - A szenthely lámpája. Írta Wiesemann. Ford. Uo., 1860. - A legméltóságosabb Oltáriszentség imádása. Írta Segur. Átd. Uo., 1860. - Rajzoló mértan. Reál- és ipartanodák használatára. Írta J. Hieser. Ford. Uo., 1861. - A trappista. A lelki üdvözlet óhajtó hívek számára. Írta P. Hyacinth. Ford. Uo., 1862. - Bp. iparosai. Bp., 1877. - Mo. ipartársulata. Uo., 1879. - 1839: szerk. a nagykanizsai Naptárt, 1863-64: a Kath. Néplapot s az Iparlap c. közlönyt. 1845-től a Religio munk. - Álneve: Ludvay (1839-től Hírnök, Századunk). 88

~ életrajza. Szeged, 1882. - Pallas XV:439. - Kiss-Sziklay 1902:498, 546. Kép. - Erdősi Károly: A m. ipar dicsősége. ~ élete. Bp., 1903. - Szinnyei XIII:273. - Mátrai János: ~. A Kat. Legényegylet alapítója 120 é. évford-jára. Bp., 1941. - Balanyi 1942:193. - Gulyás 1956:631. - MÉL II:686. (†júl. 21.) - Viczián 1995: 68. (823.)