🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szűz Mária Látogatásáról Nevezett Rend
következő 🡲

Szűz Mária Látogatásáról Nevezett Rend, vizitációs apácák (lat. Ordo de Visitatione BMV, Ordo Visitationis Sanctae Mariae, VSM): pápai jogú női szemlélődő rend. - 1610: Annecyben alapította Szalézi Szt Ferenc és Chantal Szt Johanna Franciska szemlélődő és tevékeny életre. Az alapítás először szerz. kongr. volt, tagjai klauzúra nélkül közösen éltek. Házaknál látogatták és gondozták a betegeket és a szegényeket a Szt Erzsébethez látogató Bold. Szűz Mária példája szerint, innen a vizitációs név. Az alapítók szándéka ellenére a lyoni érs. 1618: elérte, hogy V. Pál p. a kongr-t ~ néven szerz-renddé tette: előírta számukra az ágostonos regulát és a →pápai klauzúrát. A ~ Fro. legvirágzóbb női rendje lett, és egész sor új alapítás mintájául szolgált. Nevezetes ktora volt →Paray-le-Monial. 1640-től internátusokat nyitottak, melyek révén az arisztokrácia és a nagypolgárság leányainak nevelésére meghatározó befolyással voltak. A forr. idején 92 ktorukat zárták be, de 1800 u. majdnem mind újjáéledt. 1980: 190 ktorban 6500, 2006: 142 ktorban 2265 apáca élt. Közvetlenül a Szentszékhez tartozik, ált. főnöknő és rendtartományok nincsenek, anyaház sincs, de Annecy, az első alapítás szellemi központot jelent. Nagyobb régiók ktorai föderációt alkotnak. - A ~ Mo-ra 1928: jött Au-ból, Thurnfeldből, Bőhm Margit Mária vezetésével. Érden telepedtek le, egyre több volt az érdeklődő. Leánynevelő intézetük is volt. Az alapító nővérekkel jött →Bogner Mária Margit is, aki még Thurnfeldben lépett be, de Érden tette le az örök fogadalmat, és ott halt meg 1933-ban. - A közösség 1940: Polgárdiba költözött. A háború alatt a heves harcok miatt el kellett hagyniuk a ktort. 1945: visszatértek, és a háború rombolásai ellenére vállalták az újrakezdést a későbbi belépőkkel együtt. Itt érte őket a feloszlatás is, amely 30 nővért érintett. A Polgárdiban lévő ktorból szoc. otthon lett. - Közben kapcsolatba léptek a lengyo-i föderációval, és 1989: ennek segítségével kezdődött el újra a közös élet, először Érd-Újtelepen, majd 1996: Budakeszin. Új házat kellett építeni, majd vásárolni. A közösségnek 2006: 10 tagja van. **

Mária Látogatásáról nev. szerzetesnők belső szelleme. Alapítójuk, Salesi Szt Ferenc által magyarázva. Bp., 1938. - Gausz 1943:145. - LThK IX:265. - AP 1980:1256; 2006:1513.