Magyar Katolikus Lexikon > S > Szűcs


szűcs (lat. pallio, ném. Kirschner): ősi →kézműves mesterség. -Gyapjas és szőrös bőr, só, fűrészpor, liszt, zsír, timsó, homok, víz, szappan, búzakorpa, kréta, festék, fonal, cérna az anyaga; törővas, husolószék, -kés, faragótőke, fésű, fakád, vakaró, csávázókád, gyarató, ráma, üstös katlan, valamint rámázótábla, szabókés, szűcstű, gyűszű, tenyérbőr az eszköze. A bőr belső felét sós vizes fűrészpor, majd timsós víz használatával késsel hústalanítja, vékonyítja, zsírozza, a szőrös oldalt forró homokkal, a gyapjút vakaróval megtisztítja. Utána sós vizes búzakorpával csávázza, megszárítja. Földolgozáshoz rámázva nyújtja, majd méretre, mintára kiszabja a ruhát. A metszett széleknél összevarrja, s díszítheti is ezzel v. rátéttel, esetleg hímzéssel. Különféle ffi, női, gyermek szőrös bőrruhát készít, ill. textil, irha öltözetet prémmel bélel. - A 14. sz: céhesedett. Mo-on a forrásokban már a 14. sz. végén fölbukkannak a ~céhek, a 15/16. sz. fordulóján már kb. 20 céhszervezetük működik. A céhrendszer fönnállása alatt 200-ra tehető a ~céhek száma. Közös védőszentjük a kk-ban még nem alakult ki. Többnyire a Virgines Capitales egyikének (pl. Szt Borbála, Szt Katalin) pártfogása alatt álltak (Nagyszombat, Eperjes). A szakma közös védősztje később Szt Bertalan, az elevenen megnyúzott vt. lett (Szeged, Kunszentmárton stb.), de Ádám és Éva is előfordul a ~ védősztek között. (1861: az érsekújvári ~céh zászlóján a fölirat az indoklást is megadja: „Isten Ádámnak és Évának bőrköntöst készített”; Ádám és Éva látható 1742: a nyitrai ~ök késő habán céhkorsóján.) Az aradi ~ök a Háromkirályokat választották védőszentjükül. II. Ulászló kir. a prágai ~céheknek olyan címert adományozott, amelyben egy galamb csőrében leveles gallyat tart. Ez a címerkép Mo-on is elterjedt a ~céheknél. Vsz. Noé galambjáról van szó, mert Noé mentette meg az állatvilágot a vízözöntől, s így áttételesen lehetővé tette a ~ök munkáját. B.I.-N.P.

Bogdán 1984. - Céhkat. 1-2. köt. 1975-76. - Bálint I:225; II:500. - Kunszentmárton és a Tiszazug kisipara. Szolnok, 1982:352. (Józsa László: A céhpatrónusok tiszt-e Kunszentmártonban) - Ethnographia 1985:351. (Nagybákay Péter: A mo-i céhes ~mesterség jelvényei)

Szűcs Ágnes Veronika, KN (Nagykálló, Szabolcs vm., 1901. nov. 1.-Jászberény, 1992. máj. 27.): szerzetesnő. - 1925. X. 9: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1928. VII. 28: tette. Palotabozsokon dolg. - A szétszóratás után 1950 őszén rokonok fogadták be. Utolsó éveiben a jászberényi szoc. otthonban élt. r.k.

Szűcs András (Kalocsa, Pest, Pilis és Solt vm., 1778. nov. 4.-Hajós, 1861. jan. 30.): plébános. - 1801: pappá szent. 1802-06: Kúlán, 1807-10: Újvidéken kp., 1811-15: Topolyán adm., 1816-21: Kalocsán a nagyszem. h. rektora, 1822-59: Császártöltésen plnos, 1839-51: ker. esp., 1860: Hajóson nyugdíjas. - M: Sermo valedictorius ... ad Rev. Dnum Josephum Rácz. 1838. III. 19. Szegedini. 88

Schem. Col. 1841:170. - Szinnyei XIII:1171. - Kalocsai Érs. Levtár 2002:244. - Lakatos 2002:454.

Szűcs Ferenc (Balatoncsehi, Somogy vm., 1920. nov. 7.-Pécs, 2000. dec. 11.): plébános. - 1945: pappá szent., betegszabadsága után 1946: Mozsgón, 1948: Nagydorogon, Hosszúhetényben kp. 1951: Sellyén lelkész, ahol 'tiltott határátlépéshez nyújtott segítség' vádjával 1958: letartóztatták és 20 hónapi börtönre ítélték. Az ügyész szerint tettét „nem felebaráti szeretet, hanem a demokrácia elleni gyűlölet” vezette. Márianosztrán raboskodott, 1959. VI. 4: a részleges közkegyelemmel szabadult. 1959: Geresdlakon helyettesítő, 1960: h. plnos, 1967: plnos. Geresdlakon temették el. 88

Schem. Qu. 1981:288. - Havasy 1990:409. (2 év a Gyűjtőfogházban) - Hetényi Varga I:339.

Szűcs Géza (Rábapordány, Sopron vm., 1883. febr. 20.-Győr, 1955. márc. 3.): kanonok. - 1906. IV. 6: pappá szent., Beledben, 1909: Rábaszentmihályon, 1910: Nagylózson, 1911: Mosonban kp. 1912: Dunaalmáson, 1914: Écsen plnos, 1946: szegyh. knk. - M: Keresztúti ájtatosság. Győr, É.n. (1920 u.) (új lenyomat Uo., 1942) - Szt Lajos fr. kir. Uo., É.n. (Védősztjeink élete 37.) - Szt Marcella. Uo., É.n. (Uaz 44.) - Szt Géza. Uo., É.n. (uaz 68.) - Szt Rókus. Uo., É.n. (Uaz 93.) - Példatár. 2. köt. Szerk. Uo., 1937. - Győrött 1922. I-1950. V: az Evangélium kiadója és laptulajdonosa, 1939. I-1950. V: társszerk-je is. 88

Schem. Jaur. 1947:158; 1968:189. - Diós 1999:216. (5102.) - Horváth 2000:181. (226.)

Szűcs Imre, Isten Anyjáról nev., Piar (Veszprém, Veszprém vm., 1897. ápr. 23.-Bp., 1953. márc. 11.): tanár, cserkészvezető. - A gimn-ot Veszprémben s mint piar. növendék Vácott és Kecskeméten végezte. 1912. VIII. 27: Vácott lépett a r-be. 1916-20: Bpen egy. hallg., 1918. XII. 8: szerz. fog-at tett, 1920. VII. 4: pappá szent., tört-m-hittan szakos tanári okl-et szerzett, 1923: teol. dr. 1921: Nagykanizsán tanár s a 74. sz. Törekvés cserkészcsapat tagja. 1925-40: Veszprémben gimn. tanár. 1941-43: Rómában a Monte Mario teol. főisk. tanára, 1944: Veszprémben gimn. tanár, 1945: Nagykanizsán elöljáró és tanár, 1946-49: ig., 1951-53: a Kat. Karitász munk. - Megszervezte a veszprémi Piar. Diákszöv-et, a M. Cserkészszöv. veszprémi főtitkára. - 1937: előadták Nemzeti passio c. színművét. - Írásai: veszprémi r.k. gimn értes. (1934, 38). - M: A halotti beszédek tört. + Bujaló Bernát: Az uzsora. Törv-ek és törekvések az uzsora ellen. + Éder László: A halálbüntetés tört. és etikai vázlata. Bp., 1931. (A Pázmány Péter Tudegy. Hittud. Kar Erkölcstud. (Missziológiai) Szem. dolgozatai 1.) - Egy kis diák estéi. Ifj. elb-ek. Uo., [1941] - Te Deum laudamus! Szlabey Dezső davidikumi ig. 25 é. jubileumára. Veszprém, 1942. - Heten voltunk. Elb-ek. Bp., 1943. - Kalandozás a Balatonon. Uo., 1943. - A cserkészek útmutatója. H.é.n. Bo.J.-Fe.Má.-88

Schem. Piar. 1920-48. - Barthos-Csetri 1923:156. - Sziklay 1931:211. - Pilinyi 1943:262. - Tóth 1948:133. - Koltai 1998:379.

Szűcs István (Szirák, Nógrád vm., 1868. júl. 23.-Bp., 1953. máj. 7.): tanár, országgyűlési képviselő. - A váci piar. gimn-ban éretts, a bécsi, a müncheni s a bpi tudegy-en gör-lat. szakos tanári okl-et szerzett és drált. 1894: a Belügymin. közegészségügyi oszt. szolgálatába lépett, egyidejűleg a bpi VII. ker. (Barcsay u.) főgimn. óradíjas tanára is. Tanári állását megtartotta, amikor 1896: a VKM középisk. üo. fogalmazó gyakornoka lett, csak a középisk. üo. min. titkáraként hagyta el a tanári pályát. - Molnár Viktor államtitkár titkára, 1904: fogalmazó, 1905: s-titkár. 1909: titkár. 1914: min. oszt. tan. 1916-18: a kv. és nyomtatvány postacsomag cenzúrabiz. eln. A tanítóképző, el. isk. és óvodai üo. vez-je. →Apponyi Albert gr. (1906-10) és →Klebelsberg Kunó gr. (1922-31) min-sége idején közokt. törv-ek és rendeletek kidolgozója. Mint az Egységes Párt jelöltje 1926. XII: a pestkörnyéki ker-ben lajstromos szavazás után pótképviselő; Tamássy József lemondása után 1928: ogy. képviselő, mandátumát 1931-35: megtartotta. 1927. I. 14: h. államtitkári címet kapott, az el. isk. üo. vez-je, 1931: nyugdíjazták. A Rákóczi Koll. és a vele kapcsolatos főgimn. alapítója, a Váci Piar. Diákszöv. eln. Megkapta a pápai Szt György-rendet. A Kat. Tanügyi Tanács s az Orsz. Közokt. Tanács tagja. - M: Xenophon Memorabiliáinak pedagogiai jelentősége. H.n., 1894. - Das Sanitaetswesen in Ungarn. H.n., 1896. (fr-ul is L'higiène en Hongrois. H.n., 1896) 88

Kalmár 1907:36. - Krücken-Parlagi II:600. - Deák 1927:471. - M. ogy. alm. 1931:292. Arck. - Ogy. alm. 1931: 273. Arck. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

Szűcs István, az Úr feltámadásáról nev., Piar (Kecskemét, Pest, Pilis és Solt vm., 1868. aug. 1.-Kecskemét, 1924. júl. 18.): gimnáziumi tanár. - Vácott 1885. VIII. 21: lépett a r-be, a gimn. 7-8. o-át 1887-88: Kecskeméten, a teol-t Nyitrán végezte, 1890. VI. 26: szerz. fog-at tett, 1893. VI. 23: pappá szent., 1897: a bpi Tudegy-en m-lat. szakos tanári okl-et szerzett, 1900: bölcs. dr-rá avatták. 1892: Kecskeméten, 1893: Bpen, 1896: Máramarosszigeten, 1899: Nyitrán, 1903-24: Debrecenben gimn. tanár. - Cikkei: Máramarosszigeti tanítór. főgimn. értes. (1897), Nyitrai főgimn. értes. (1902). - M: A nyitravidéki palócz-nyelvjárás. Bp., 1905. (Klny. M. Nyelvőr) 88

Vajda 1900:166. - Kalmár 1907:50; 1910:60. - Szinnyei XIII:1179. - Barthos-Csetri 1923:94. - Moravek 1930:81. - Koltai 1998:379. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

Szűcs János (Szeged, Csongrád vm., 1855. jan. 29.-Temesvár, 1908. jan. 19.): plébános. - A szegedi gimn-ban tanult, a teol-t 1877-78: a csanádi egyhm. növendékeként a bécsi Pázmáneumban végezte, 1878. VII. 18: pappá szent. Szakálházán és Hidegkúton kp., 1880-82: a temesvári szem. elöljárója, 1883-1900: az egyhtört., a jog és patrológia tanára. 1900: Apátfalván (Csanád vm.) plnos, tb. knk. A helyi Függetlenségi Párt alelnöke. Prédikálás közben a szószéken érte a halál. - Cikkei: Havi Közl. (1888-1900). - M: Adalékok az 1891. évi ápr. 27. eszközölt temesvári papválasztás ügyéhez, kül. annak egyházjogi oldalához. (Kiadta S-s-s.) Temesvár, 1892. - Az illetéki jogkedvezmény tárgyában. De beneficio competentiae clericalis. Uo., 1895. (Klny. Havi Közl.) - Ünnepi beszéd Törökszentmiklós város 1904. márc. 15. ünnepélyére írta és elmondotta. Törökszentmiklós, 1904. 88

M. Állam 1908:16. sz. - Szinnyei XIII:1180. (Törökszentmiklós egri főegyhm., ez aligha az ő műve)

Szűcs János (Újvidék, Bács-Bodrog vm., 1854. jún. 13.-Óbecse, 1912.): tanító. - Újvidéken 3 gimn. o-t végzett, mejd 1875: a kalocsai tanítóképzőben okl-et szerzett, 1875-1912: Óbecsén tanított. - Cikkei: Népisk. Tanügy. - M: Gondolatok a tanitás és nevelés köréből. Írta Kellner Lőrinc. A 10. kiad. után ford. és átd. Bp., é. n. 88

Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

Szűcs József (Udvari, Tolna vm., 1866. nov. 12.-Sásd, 1934. nov. 6?): plébános. - A középisk-t a gyönki ref. és a kalocsai jezsuita gimn-ban végezte, 1885: éretts., a teol-t Pécsett végezte, az Egyházirod. Isk. eln., többször nyert pályadíjat. 1889: pappá szent. Magyarkesziben, Pincehelyen kp., 1905: Sásdon plnos, 1926: esp. Új isk-t építtetett, megszervezte a Szociális Missziótársulatot és a Hangya Szövetk-et, melynek és a Gyermekmenhely helyi eln-e, a Janus Pannonus Társ. tagja. - Versei, tárcái: Kat. Szle (1889., 1892/97), M. Szle (1892/95), Alkotmány (1899). - M: A szomorúak vigasztalója. Bp., 1894. (Népiratkák 92.) - Költemények. H.é.n. 88

Szinnyei XIII:1182. - Tóth 1910:169. (26.) (s.v. Szűts) - M. társad. lex. 1931: 214. - Kalotai 1934:284. - Schem. Qu. 1934:146. - Magyarország 1934. XI. 8. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

Szűcs Lajos, Isten Anyjáról nev., Piar (Veszprém, Veszprém vm., 1895. szept. 4.-Nápoly, Olaszo., 1973. febr. 14.): gimnáziumi tanár. - Veszprémben és 1912: Rózsahegyen tanult, 1910. VIII. 27: Vácott lépett a r-be, a teol-t Kolozsvárt végezte, 1916. XII. 24: szerz. fog-at tett, 1918. VI. 30: pappá szent., 1914-16: a Ferenc József Tudegy-en gör-lat. szakos tanári okl-et szerzett; a Pázmány Péter Tudegy-en 1930: bölcsészdr. - 1918: Vácott, 1934: Nagykanizsán, 1935: Kecskeméten, 1937: Nagykanizsán, 1940: Szegeden gimn. tanár. 1946: Ny-No-ba menekült. 1951. X-: Nápolyban élt, ahol 1953: Nápolyban hittanár, a S. Carlo di Arena tp. gyóntatója. 1957: a Donnaregina rház, 1959-67: a rtart gondnoka. - Bélyeggyűjtő és szakíró, cikkei: A Bélyeg, Berner Briefmarken-Ztg. - Kz-ban maradt írásai: A Vergiliusnak tulajdonított Ciris; Az athéni demokrácia hatása a szónoklat fejlődésére; Pol. és morál; Tömeglélektan és társad. 88

Barthos-Csetri 1925:157. - Pázmány Péter Tudegy. alm. Bp., 1930. - Barthos-Csetri-Luttor 1931:186. - Koltai 1998:379. - Révai József közlése (1925. IV.) - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

Szűcs Mária, SJC (Tápiószele, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1922. aug. 16.-Pusztamérges, 1984. szept. 11.): szerzetesnő. - 1947. VII. 12: Pécelen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1949. VIII. 15: uo. tette. 1950: Bpen, 1957: Kálozon konyhás. r.k.

Szűcs Rozália Jozefina, KN (Székesfehérvár, Fejér vm., 1913. márc. 1.-Jobbágyi, 1964. júl. 17.): szerzetesnő. - 1929. IX. 2: Zsámbékon lépett a kongr-ba, elvégezte a tanítóképzőt, fog-át uo. 1935. VIII. 15: tette. Tanítónő. - A szétszóratás után 1950 őszétől Jobbágyiban kántor. r.k.

Szűcs Szolán István, OFM (Szegvár, Csongrád vm., 1895. aug. 8.-Pannonhalma/Pécs, 1971. dec. 2.): hitoktató. - 1912. VIII. 31: lépett a kapisztrán rtart-ba, 1916. X. 4: szerz. fog. tett, 1918. VII. 2: pappá szent. 1928: Gyöngyösön, 1930: Siklóson kp. és hitokt., 1943: Mohácson hitokt., 1947: Pécsett kp., 1948: Szegeden h.házfőn., kp. és hitokt. - M: Miseimák és énekek iskolás gyermekek sz. Összeáll. Bp., 1934. - 1932. IX-1937. IX: a buda-országúti ferencrendi egyhközs. tagoknak díjtalan hivatalos havilapja, a Plébániánk fel. szerk-je és társszerk-je. 88

Wünscher 1927:73; 1928:100. - MKA 1928:214. (s.v. Szűcs Szalán), 1930/31:237. (s.v. Szűcs Szolanói Ferenc) - Pilinyi 1943:253. - Tóth 1948:128. - Schem. Cap. 1948:70. - Viczián 1995:119. (1469.) (s.v. Szűcs Zalán) - Diós 1999:216. (5122.)