🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szószék
következő 🡲

szószék: az igehirdetés céljára a szentélyrács közelében vagy a templom hajójában felállított, lépcsőn megközelíthető emelvény. - Kezdetben a pp. trónusán ülve v. előtte állva tanította híveit. A baz-kban →ambóról hangzott el a tanítás. A 12. sz-tól kezdve hordozható fa ~et építettek, amelyet az alkalomnak megfelelő helyen állítottak fel. A koldulórendiek nagy tömegeket mozgósító lpászt. tevékenysége a lábakra állított v. konzolosan felfüggesztett ~ helyét a tp. hajójába vitte. - A kőből, fából épített ~ kosarának mellvédfalait márványberakással, gyöngyház-intarziával, bibliai történeteket elbeszélő domborművekkel, Szt Péter és Pálnak, a négy evang-nak v. az egyházatyáknak az egyháztanító hivatására utaló szobrával díszítették. A ~ fölé hangvető került, amelyet a késő gótikus időktől kezdve a tanító Krisztus v. a bűnbánatot hirdető Keresztelő Szt János szobrával gazdagított tornyos építménnyé formáltak. A ~építés a barokk építészetben érte el tetőpontját. Az oltárral egyenértékű művészi alakítású ~ az Ige monstranciájává vált kialakításának, ikgr-jának változatos gazdagságával. A hajó alakú ~ az emberek halászára, Péterre, és az ő hajójából tanító Krisztusra, ill. Egyházra emlékeztet (pl. Császár, Nezsider és Somlóvásárhely barokk ~e, mely a győri ferencesek vm-házzá alakított tp-ából került oda). Gyakori ~-dombormű a csodálatos halfogás. - A II. Vat. Zsin. (1962-65) utáni lit-ban szerepét vesztette, mert az igehirdetés helye a mikrofonnal ellátott ambó lett. →templomi hangközvetítés **

Rohault de Flury: La Messe. Paris, 1883. III. - Zeitschrift für christliche Kunst 1921:123. (Rademacher, F.: Die Kanzel in ihrer archeologischen u. künstlerischen Entwicklung) - Mihályfi Ákos: A nyilvános istentiszt. Bp., 1933:212. - Eisenhofer, L.-Lechner, J.: Liturgia Romana. Torino, 1963:118.

Szószék, Kunszentmiklós, 1992-: Megj. havonta. Szerk. Csorba József plnos. Kiadó Szt Miklós pléb. 88