🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Száva
következő 🡲

Száva, Szt   →Szabbász, Nemanja

Száva Farkas (Mezőszengyel, Torda vm. 1826. szept. 16.-Marosvásárhely, 1891/92): gimnáziumi tanár. - A középisk-t Kolozsvárt, a jogot Marosvásárhelyt végezte. Az 1848/49-i szabharc után Lázár Mór gr. titkára, majd Maros szék aljegyzője, később Gyulafehérvárt, 1862. IX. 2-1884: nyugdíjazásáig Marosvásárhelyt a r.k. gimn. tanára. Az Erdélyi Múz. Egylet és a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság tagja; gyümölcstermesztő. - Munkáinak tiszta jövedelmét jótékony célokra hagyta. - M: Alapszabályai a marosvásárhelyi Jótékony Nőegyletnek. Marosvásárhely, 1860. - Jelentés a marosvásárhelyi Jótékony Nőegylet 1860-61. és 1861-62. I. és II. évi munkálatjáról. 1-2. füz. Uo., 1862-63. - Hullámok. Uo., 1866. (2400 pld.) - Gyümölcsészeti levelek. Uo., 1871. (3000 pld.) - A monopolium ellen és mellett. Uo., 1875. (1500 pld.) - A visszbiztosítás. Uo., 1890. - Marosvásárhelyt 1867. X. 5-XII. 28: a Székely Néplap szerk-je. - Álnevei: Fogasi; Keményfi (1846-84: a hírlapokban). 88

Bartl-Felsmann. Pest, 1869:95. (*1827) - Felsmann. Bp., 1873:111. (*1827) - R.k. gimn. 1891/92. értes. Marosvásárhely, 1892:10. - Szinnyei XIII:472. (*1826) - Busa 1996:121. (510.) - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Száva János (Jászladány, Szolnok vm., 1905. ápr. 6.-Bp., 1984. jún. 14.): kanonok. - 1923: a KPI növ-e lett. 1928. VI. 28: pappá szent. Kenderesen kp., 1929: Diósgyőr-Vasgyárban hitokt., 1931: Nyíregyházán a Szt Imre Internátus pref-a. 1933: Egerben egyhm. tanfelügyelőségi titkár. 1934: érs. aljegyző, 1937: titkár és levtáros, 1943: irodaig., 1946-50: a Szt József Internátus ig-ja is. 1948: Nyíregyháza I., 1955-80: Miskolc-Mindszent plnosa. - 1940: p. kamarás. 1946: egri knk., 1948: főesp. 1977: az →Ecclesia Szövetkezet elnökh-e, 1982: elnöke. A papi →békemozgalomban kezdettől részt vett, 1980-ig a B-A-Z m. Papi Békebiz. elnöke. **

Schem. Agr. 1975:136; 1987:157. - M. Kurír 1984:136.