🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Stumpf-Benedek
következő 🡲

Stumpf-Benedek András (Munkács, v.Bereg vm., 1947. febr. 1. – Bp., 2009. szept. 8.): irodalom- és művelődéstörténetíró, költő. – Szülők: Stumpf Jenő Béla baptista lelkész, Alberta Skinner misszionárius (Indiana USA); neje 1974–: Rozsnyay Lívia. 1949: V: a katonai hatóságok 36 órás határidővel kiutasították szüleit és 5 testvérét az ún. „kiemelt város”-ból, s lakásukat elkobozták. Beregszászba költöztek. 14 é. korában gombamérgezéssel szerzett betegsége életét végigkísérte. – A beregszászi Kossuth Lajos Középisk. elvégzése után 1965–70: az Ungvári Áll. Egy. a M. Nyelv- és Irod. Tanszékén hallg., tanári okl. szerzett, Fodó Sándor tanár köréhez tartozott. Szavalókórusával többször szerepelt a kárpátaljai m. rádió műsorán. 1966: a hagyományokat ápoló Forrás egy-i írócsoport szervezője, 1966 őszén kiadta az Együtt (kb. 20 írógéppel soksz. péld.) irod-i folyóir-ot. 1966–67: a Kárpáti Igaz Szó napilap olvasó szerk-je és a művelődési rovat munk. 1969–: a Kárpáti Kvkiadó vez. szerk-je. 1970: kiadták a Kárpáti Kalendárium Irodalmi Mellékletét. A 'M. irod. Kárpát-Ukrajnában' Kovács Vilmossal írt tanulmánya után, a Forrás Stúdió tagjaival együtt azonnal behívták katonának. – 1973: leszerelése után idénymunkás, a kárpátaljai m. közösségi jogok elismertetéséért beadványokat fogalmazott, aláírásokat gyűjtött; barátaival néprajzi gyűjtőmunkába kezdett. 1975–: a munkácsi közszolgáltatási váll. utazó fényképészeként a pusztuló néprajzi- és műemlékeket is megörökítette. – 1976: áttelepedett Mo-ra. Bpen hónapokig fordításokból élt, majd a Könyvtártud. és Módszertani Közp. propagandistája, 1979–96: nyugdíjazásáig az Áll. Gorkij Kvtár/Orsz. Idegennyelvű Kvtár munk. ahol kialakította az önálló Nemzetiségi Oszt-t (a későbbi kisebbségtud. intézmények elődjét) és a Nemzetiségi Új Könyvek kvajánló havilap szerk-je. 1979: Móricz Zsigmond ösztöndíjas. 1997: megalapította a Kárpátaljai Minervát, 2002: az ELTE-n művelődéstört-ből drált. – Írásai: Tiszatáj (1970: 10., 12. sz. M. irod. Kárpát-Ukrajnában 1–2.r. Kovács Vilmossal); A Kárpáti Kalendárium Irod. Melléklete (1971: 19. M. irod. Kárpátontúlon a két vh. között); A m. irod. tört-e. 1945–1970. IV. A határon túli m. irod. (Bp., 1982: 159. A kárpátaljai m. irod. Kovács Vilmossal); Kisebbségkutatás (1992/93: 705. A krími tatárok sorsa. Tokai Andrással; 1994. 2. sz. A hagyományaikra ébredő kárpátaljai m-ok honismereti kalauza; 1999: 2. sz. A máramarosi koronavárosok. A polg-i létforma fél évezrede egy viharos sorsú városszöv-ben; 1999: 4. sz. Petőfi hazatérőben. Ukrán/ruszin befogadás; 2000: 2. sz. A Szeklencei Szegényember üzenete; 2000: 4. sz. Eszmék és téveszmék. A ruszin etnogenezis története); Kárpátaljai Szle (1994: 1/2. sz. Máig érő Gulág); Minorities research (2000: 165. Royal freetowns in Máramaros /Maramure, Transylvania/. Half millennium of civil life in a troubled area); M. kat. lex. (VI. köt. 2001.); Az „Ezeréves ruszin-magyar együttélés a történelem tükrében” c. konf. 2004. III. 19-20. (Bp., 2005: 48. A ruszinok korai tört-éből); Új Hegyvidék (2006: 2. sz. Nem) – M: Some Stylistic and Thematic Peculiarities of the Contemporary Ukrainian Prosa. Bp., 1984. (Klny. Acta Litteraria Acad. Sci. Hung.) – Látogatás Kárpátalján. Veszprém, 1992. – Tettenérhető történelem. Tört.-kultúrtört. vázlat Kárpátaljáról. Ungvár–Bp., 1993. – Kárpátalja honismereti olvasókve. „Itt élned, halnod kell…” Szerk. Uo., 1994. – Kárpátalja tört. és kultúrtört. Bp. 1994. – Régi versek. Bp.–Beregszász, 1995. – A megmaradás esélyei. Esszék, tanulmányok, kritikák. Uo., 1996. – A Tisza bölcsője. Kárpátaljai honismereti és néprajzi írások a reformkortól 1945-ig. Szerk. Uo., 1996. – Máramaros megye. Kárpátaljai honismereti és néprajzi írások a reformkortól 1945-ig. Szerk. Ungvár–Bp., 1997.– Ez volt a Forrás. Szerk. Bp.–Beregszász, 1998. – Ung megye. Kárpátaljai honismereti és néprajzi írások a reformkortól 1945-ig. Szerk. Ungvár–Bp., 1998. – Árvíz után, vízár előtt. Esszék, tanulm-ok. Bp.–Beregszász, 2001. – A gens fidelissima: a ruszinok. Bp., 2003. [előbb: Ruszini, gens fidelissima. Ford. Igor Kercsa. Ungvár, 2001] – Itthontalanul. Ungvár, 2006. – Készülődés. A kárpátaljai m. írás. Irod.tört. esszé. Ungvár – Bp., 2007. – Álnevei és betűjegyei: Benedek Adrás (Tiszatáj, 1970. 10., 12. sz.); Bereghy Endre (Napút, 1999); S.; S. Benedek András, Stumpf B. A.; Stumpf Béni; Tompa Endre. – Lexikonunk munkatársa (S.B.A.). 88

ÚMIL 1994. I:187. (s.v. Benedek András, S.) – Stumpfné Rozsnyay Lívia közl.