🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Stuckner
következő 🡲

Stuckner János (*Liptószentiván, Liptó vm., 1869. márc. 22.): kanonok. - 1893. VI. 29: pappá szent., Leibicben kp., a bécsi Augustineumban tanulm. felügy. 1895: a szepesi papnev. int. fil. tanára és elöljárója. 1896: teol. dr. 1906: a bpi tudegy. hittud. karának bekebelezett dr-a, 1915: szepesi knk. és egyhm. isk. felügy., 1915: bóti c. prép. - Cikke: Kat. Szle (1897: Üzlet és erkölcs; 1903: A házassági elválás; Független erkölcs; 1905: A katholicizmus mint kulturtényező; Korunk és a természetfölötti; 1907: Civilizáció és theizmus), Bölcseleti Folyóir. (1901: Az árképződésről, 1902: Élet és öntudat, 1903: Az öntudatlan a lélektanban, 1904: Az érzékek megbízhatósága; A tudomány és a végső okok, 1905: Az ember és az állat). - M: A házasság felbonthatlansága. Bp., 1896. (Klny. Hittud. Folyóir.) 88

Schem. Scep. 1906:190; 1916:179. (s.v. Stukner) - Szinnyei XIII:91. (s.v. Stuckner) - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)