🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Stockinger
következő 🡲

Stockinger Tamás (Pest, 1811. júl. 29.-Bp., 1883. aug. 20.): orvos, egyetemi tanár. - 1826: belépett a piar. r-be, Trencsénben novic. 1828: Tatán az el. isk. tanított, 1830: Vácott bölcs. hallg. 1832: elhagyta a r-et, a pesti tudegy-en orvostanhallg., 1838: orvosdr-rá avatták, 1839: sebészorvosi okl-et szerzett, majd Stahly Ignác (1787-1849) tanárs-e. Ennek 1841-i nyugdíjazása után az orvostört-et tanulmányozta, melynek 1844/45-: egy. mtanára. 1847-48: az elméleti sebészet és sebészeti műtéttan ny. rk. tanára, 1848-49: helyettese vezette. 1851-52: előkészítő kórodai sebészet ny. rk., 1857: ny. r. tanára. 1863/64: az orvosi kar dékánja, 1870/71: a tudegy rektora. 1871: kir. tan. 1874-76: a főv. tvhat. biz. tagja. 1879: nyugdíjazták. - M: Elegia honoribus... Komárom, é.n. - Medicus. Diss. inauguralis. Buda, 1838. - Útmutatás a sebészi műszerek elemzésére és birálatára. Pest, 1867. - A közművelődés s az egyetemről. Bp., 1871. (Rektori beszéd. Klny. Acta reg. scient. Univ. Ung.) - Adalék a sérvkötők tanához. Uo., 1873. (ném-ül, fr-ul, ang-ul is) 88

Szinnyei XIII:53. - György 1931:391. - Győry 1936:837.