Magyar Katolikus Lexikon > S > Stima


Stima Ilona, Tartally Józsefné (Oros, Szabolcs vm., 1890. okt. 28.-Nyíregyháza, 1980. aug. 12.): írónő. - Szülei: András g.k. kántortanító, majd postamester, Szabó Mária. A polg. isk. 1-4. o-át Bpen és Nyíregyházán végezte. 1909. VIII. 5: férjhez ment Tartally József (1886-1970) eperjesi g.k. egyhm-s papnövendékhez. Férje 1909. VIII. 28-i fölszentelése után a ruszinok és tótok lakta Giráltra, majd Décsőre (Sáros vm.) kerültek. 1921. V: áttelepedtek Nagydobosra, ahol férje 1966-i nyugdíjazásáig parókus. 1966-70: Abaújszolnokra költöztek, ahol Ilona lányuk férje, Kovaliczky József g.k. lelkész. 1970-80: a nyíregyházi Szociális Otthonban élt. - Ersi c. színdarabját 1931: bemutatta a Nyíregyházi Színház. - M: Nyár. (60 költemény) Nyíregyháza, 1925. (500 péld.) (s.v. T. Stima Ilona) - A harminckettes ház. Reg. Uo., 1931. (s.v. Tartallyné Stima Ilona) (előbb a Nyírvidékben) - A hegy csodája. [Reg.] Uo., [1938]. (Élet-regények) (s.v. Tartally Ilona) (előbb az Életben) - Viharok sodrában. Reg. Bp., 1941. (s.v. Tartally Ilona) - Emberek a végeken. Bp., 1942. (s.v. Tartally Ilona) (ism. Nemz. Újs., G.K. Szle 1943. VI. 20.) - Ékes virágszál. Bp., 1946. (2. kiad. 1980) (folytatása: Dicsőségbe öltözött... Nyíregyháza, 1991). - Álnevei és betűjegyei: Fregoli (pozsonyi Tavasz, 1921); (Fre); I.; T. J.-é; T. Stima Ilona; T. S. I.; Tartalli Ilona; Tartalliné Stima Ilona. 88

Önéletr. (1925. IV. 29.) - Corvina 1925, 1932. - Az 50 é. Nyírvidék albuma. Nyíregyháza, 1928. Arck. - Hunek 1931:273. - M. könyvészet 1938. - M. nemz. bibliogr. 1941/42. -A Hajdúdorogi Eparchia és a Miskolci Ap. Exarchátus Körlevelei 1980:3. sz. - Pirigyi 1987:220. - Szellemi elődeink. 3. Nyíregyháza, 1991. (Inántsyné Nagy Mária: Tartallyné S. I.) - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)