🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Steuer
következő 🡲

Steuer György (Palona, Bács-Bodrog vm., 1875. aug. 14.-Bp., 1943. nov. 28.): államtitkár. - A középisk-t Kalocsán és Zomborban végezte, a bpi tudegy-en 1896: államtud. dr. A Honvédelmi Min. díjnoka, 1907: min. fogalmazója, a gazd. ügyek előadója és a mezőgazd. elvi ügyeket tárgyaló üo. vez-je. 1909: a min. eu. tanulmányútra küldte. 1917-18: Torontál vm. főispánja a szerb megszállásig. 1919. VIII-: a Kisebbségi Min. adm. államtitkára és a párizsi békeküldöttség szakértője. 1922-28: a Bethlen-kormány alatt a mo-i németajkúak kormánybiztosa. 1923: a Földmívelési Min. és az Orsz. Közp. Hitelszövetk. (OKH) megbízta a földmunkások szövetk-einek országos szervezésével. 17 é. Bács-Bodrog vm. tvhat. biz. tagja. 1922-: az OKH Munkavállaló Szövetk. orsz. vez-je. Mint az alföldi és tiszavidéki földmunkások gazd. és szociális érdekeinek előharcosa s a németajkú m-ok egyik vez-je, népi és szociális kormányintézkedések kezdeményezője. - 1907: a Délvidéki Földmívelők Gazd. Egyes., a Délvidéki Társad. Egyes., a M. Gazdaszöv., a Faluszöv., Orsz. Közp. Hitelszövetk. Földmunkások Vállalkozó Szövetkezete, M. Nemz. Szöv., Jézustársasági Diákok Orsz. Szöv. vez. tagja. 1939-43: a Sajtókamara kiadói szako. tagja. - M: Palona Bács-Bodrog vm. közs. gazd. monográfiája. Bp., 1906. (M. Gazdaszöv. kiadv.) - Mezőgazd. és szövetk. okt. a hadseregben. Uo., 1910. (Uaz) - Katonai tanácsadó. Uo., 1910. (ném-ül: Militärischer Ratgeber. Temesvár, 1912. [Bauernvereinsbibl. für Landwirte und Gewerbetreibende 8-9.]) - Rechenschaftsbericht über die im Interesse der ländischen Bevölkerung entfaltete Tättigkeit. Temesvár, 1911. - Főispáni székfoglaló beszéd. Bp., 1917. - A birtokpol. reformról. Előadta a birtokpol. ankéten. Uo., 1918. - Egyévi főispánságom. Nagybecskerek, [1918] - Államtitkári beszéde, melyet a Délvidéki Ligának alakuló közgyűlésén mondott. Uo., 1920. - Drei Festreden, gehalten in der Constituierenden Generalversammlung der Südungarischen Liga in Szeged. Herczeg Ferenccel. Uo., 1920. - Le az álarccal! Válasz egy személyes támadásra. Uo., 1920. - Közegészségügyi igazgatásunk és a falu. + Kovácsics Sándor: A falu egészségügye - orvoskérdés. Uo., 1921. (A „Falu” O. Szöv. Közegészségügyi Szako. Közlem. 1.) (Borítékcím: Közegészségügyünk reformja és a falu) - Volkskalender für deutsch christliche Familien in Ungarn. (2. 5-6. évf.) [Szerk.] Uo., 1923-26. - A földmunkások vállalkozó szövetkezetei. Uo., 1928. (Klny. M. Gazdák Szléje) (Földmunkásszövetk. kvtára 1.) - A munkáskérdésről a gyak. élet tapasztalatai alapján. Pécs, [1929] (Uaz 2.) - A közegészségügyről. Uo., 1930. - A tűz- és jégkárokról. Uo., 1930. - M. munkások naptára az 1931. évre. Szerk. Bp. (ny. Pécs), 1931. - Gyakorlati szociálpolitikát! + Szabados Mihály: Földmunkásszövetkezetek 10 é. működése. Uo., 1932. (Földmunkásszövetk. kvtára 4.) - Emlékirat a mezőgazd. és földmunkásnép szociális helyzetéről, munkásnépünk megmentését célzó gyakorlati feladatokról és a szükséges kormányintézkedésekről Gömbös Gyulához. Pécs, 1932. (Uaz 5.) - A munkáskérdés és a telepítés. Uo., 1935. (Uaz 7.) - 12 év a munkásügy szolgálatában. Beszámoló a földmunkások vállalkozó szövetk. működéséről 1922-1934. Uo., 1935. (Uaz 8.) - Megemlékezés Oláh Mihály csongrádi munkásvezérről 1876-1935. + Oláh Mihály: A kubikos néposzt. kialakulása és életsorsa. Uo., 1936. (Uaz 9.) - Megemlékezés Károlyi Sándor grófról. + Károlyi Sándor, gr.: Néhány szó a m. munkáskérdésről. [Uo], 1937. (Uaz 11.) - Honvédelem és szociálpol. [Uo], 1937. (Uaz 12.) - Munkásgyermekeink orvosi vizsgálatáról. [Uo], 1937. (Uaz 13.) - A földmunkásszövetkezetek 15 é. működése. Uo., 1937. (Uaz 14.) - A földmunkásszövetkezetek szegedi kongresszusa. Uo., 1937. (Uaz 15.) - A legkisebb földmunkabérek megállapítása. Bp., 1938. (Uaz 16.) - Szociális feladataink intézményes végrehajtása. Pécs, 1938. (Uaz 17.) - Beszámoló a Jézustársasági Diákok Orsz. Szöv. 1921. X. 8-1927. XII. 31-ig kifejtett működéséről. Uo., 1938. - M-szerb barátságról. Bp. (ny. Újvidék), 1942. - Bpen 1919. XII-1921?: a Bauerbund kéthetenkénti lap fel. szerk-je; 1924. XII-1933. VI: az évi 10x-i Kalocsai-Pécsi Diákszemle fel. szerk-je és 1927. X-1933. VI: fel. kiadója. 1930: a kiskundorozsmai Magyar Munkás c. folyóir. alapító szerk-je. 88

Szegedi Napló 1917. VIII. 23. - Hirn 1928. Arck. - A Sajtó 1930:79; 1939:8 sz. - M. társad. lex. 1930:514. - Ker. m. közél. alm. II:950. - Buchmann 1941:30. - Kemény 1942:51. (s.v. Steuer Georg) - Mo. 1943. XI. 30. - Sajtókamara évkv-e 1943:193. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)