🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Stetka
következő 🡲

Stetka Éva (Szeged, Csongrád vm., 1931. márc. 26.-Bp., 1999. márc. 29.): költő. - 1937-41: az Iskolanővérek szegedi isk-jában, 1941-48: a debreceni Svetits Kat. Gimn-ban és a Dóczy Ref. Leánygimn-ban tanult és éretts. 1949: a debreceni, 1950-53: a bpi egy. m-fr. szakán tanári okl-et szerzett. 1953: Pécsett, 1955: Debrecenben gimn. tanár. 1957-65: a KLTE fr. tanszékén tanárs. 1965: bölcs. dr. Első versei a Vigíliában jelentek meg. Betegsége miatt 1965-től nyugdíjas Debrecenben. - M: Az ébredés partjáig. Versek. Bp., 1958. - Az egyenlőtlen lépés. Versek. Uo., 1963. - Fehértől feketéig. Uo., 1966. - Kert. Versek. Uo., 1971. - Asztalfiók. Vál. és új versek. Debrecen, 1989. - Eldobott gyötrelem. Vál. és új versek. Uo., 1990. V.I.

Tüskés Tibor: Mérték és mű. Bp., 1980:361.

Stetka Gyula (Királylehota, Liptó vm., 1855. aug. 29.-Bp., 1925. okt. 14.): festő. - 2 é. a bpi Mintarajzisk., 2 é. a bécsi képzőműv. akad. növendéke, azután Münchenben Wagner Sándornál tanult. 1883-88: Benczúr Gyula mesterisk-jában tanítványa, utóbb tanárs-e. Egyh. tárgyú képeket (pl. Mindenszentek napján), oltárképeket (Krisztus a keresztfán, bpi Szt Isván-baz.), zsáner- és arcképeket (pl. Bajor parasztasszony, Gerlóczy Károly, Greguss Imre, Kammermayer Károly, Királyi Pál, Rökk Szilárd, főként a vm-házak számára vm. főtisztviselők stb.) festett. Önarcképével 1916: a megnyerte a Műcsarnok nagydíját. 88

Krücken-Parlagi II:518. (s.v. Stettka) - M. Műv. 1925:358. (Lyka Károly: ~) - Nyugat 1925:254. (Elek Artúr: ~. 1855-1925) - Kincses kalendáriom 1926:122. - ML 1935. II:475.