🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Steinberger
következő 🡲

Steinberger Ferenc (Máramarossziget, Máramaros vm., 1846. nov. 25.-Bp., 1905. jan. 17.): kanonok. - A középisk-t Máramarosszigeten és Szatmárnémetiben, a teol-t a bpi KPI-ben végezte, 1870. VIII. 10: pappá szent. Fehérgyarmaton kp., 1871: a ppi irodában iktató, IX: a szatmári tanítóképző hittanára, 1876: ig-ja, 1877: Bpen teol. dr. 1889: a →Szatmáregyházmegyei Irodalmi Kör aleln., 1890: a SZIT irod. és tud. o. tagja. 1891-98: a →Pázmány sajtó aleln. 1893: p. kamarás. 1894: nagyváradi knk., a nagyváradi egyhm. papnev. int. ig-ja. 1896: a kat. népisk. tantervfölülvizsgáló biz. tagja, 1898: a m. kat., tanítók orsz. biz-a elnöke. 1900: szekszárdi c. apát. 1903: a KPI rektora.- M: Jézus Krisztus a nevelő-tanítók eszményképe. Szatmárnémeti, 1886. (2. kiad. 1888) - Vallás nélkül nincs igazi műveltség. Szentbeszéd. Uo., 1887. - A kath. szellem a tanítókban. Elnöki megnyitó beszéd. Uo., 1887. - Abc és olvasókv. Mócsy Antallal és Petrovácz Józseffel. Bp., 1892. (10. kiad. Uo., 1907) - Kis új abc. Uazokkal. Uo., 1894. - A nőnevelés és a nőkérdés. Beszéd a szatmári kat. polg. és felsőbb isk. tanítóképző megnyitásakor. Szatmárnémeti, 1894. - Vallás és hazafiság. Uo., 1896. - Az erkölcsi nevelés módszere. Beszéd. Uo., 1897. - A megsiratott Erszébet kirné. Gyászbeszéd. Uo., 1898. - A pápa és a m. kat. pedagógusok. Beszéd. Bp., 1902. - Jézus Krisztus az igazi papnevelő. Uo., 1903. - Álnevei és betűjegyei: cz; Kőhegyi; r.; Szigeti; X. B.L.B.-88

Pedagógiai zsebnaptár 1900/01-re. Bp., 1900:187. (T. I.) Arck. - Schem. Mv. 1901:159. - Alkotmány 1905:16. sz. - Egyh. Közl. 1905:3. sz. (Memento) - Vasárnapi Újs. 1905:4. sz. (nekr.) - Szinnyei XII:1434. (†jan. 18!) - Tempfli-Sípos 2000:183. - Bura 2003:187. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)