🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Stefaits
következő 🡲

Stefaits Aladár Árpád, nemesdédi (Vasvár, Vas vm., 1875. júl. 6.-Keszthely, 1940. nov. 21.): plébános. - A gimn. 1-2. és 6-7. o-át Nagykanizsán, az 5. o-t Csurgón járta, Nagykanizsán 1893: éretts., Veszprémben teol-t végzett, 1898. I. 9: pappá szent. 1898. I. 18: Somlóvásárhelyen, 1898. V. 15: Tabon, 1899. I. 30: Murakeresztúron kp., 1901. IX. 2: Veszprémben a polg. és keresk. isk., az Irgalmas Nővérek Int-e hitokt-ja, egyben egyhm. számvevő is. 1902: középisk. hittanári okl-et szerzett. - 1905. III. 10: Csurgón adm., VI. 15: plnos, 1910. V. 5: a csurgói ker. h. esp. tanfelügy-je. 1920. VII. 1: Keszthelyen plnos, VII. 5: hahóti c. apát. 1921. VIII. 25: a keszthelyi prem. gimn. ppi biztosa. - Csurgón saját költségén építtette a 4 tantermes, emeletes népisk-t, Keszthelyen egyhközs-e 70 ezer pengővel támogatta a kármeliták letelepedését. - Cikkei: Veszprémi Hírl. (1901/05: munk., 1904: A veszprémi Irgalmas Nővérek tört., klny. is), Keszhelyi Hírl. (1933: Az Irgalmas Nővérek keszthelyi zárdájának 50 é. tört.). - M: A Pauli Szt Vincéről nev. Irgalmas Nővérek vezetése alatt álló keszthelyi „Ranolder” tan- és leánynev. int. 1923/24-1939/40. é. értes. Közölte. Keszhely, 1925-40. (1923/24: kz.) - 1938. IX. 1-1940. XI. 1: a Keszthelyi Kat. Tudósító fel. szerk-je. 88

Sziklay 1931:276. - Schem. Vesp. 1938:227. - Szeghalmy: Zala vm. 1939:779. (*Keszthely) - Nemz. Újs. 1940. XI. 24. - Veszprémi Hírl. 1940. XI. 24. - Pfeiffer 1987:932. - Viczián 1995:78. (953.) - Gulyás/Viczián XXIII. (kz-ban)