🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Stech
következő 🡲

Stech Alajos, Nep. Szt Jánosról nev, Piar (Sasvár, Nyitra vm., 1813. nov. 29.-Tata, 1887. jan. 13.): házfőnök, gimnáziumi igazgató. - A gimn. alsóbb o-ait Szentgyörgyön, Győrött és Komáromban, az 5-6. o-t Pesten végezte. 1830. X. 4: Trencsénben lépett a r-be, 1834-35: Vácott fil-t, 1836-37: Nyitrán, 1838: Szentgyörgyön teol-t tanult, 1836. VII. 17: szerz. fog. tett, 1838. VII. 16: pappá szent. - 1839-46: Vácott a rendi növ-eket az építészeti és szabadkézi rajzolásra tanította. 1846-52: Szegeden az el. isk. rajztanítója, a gimn. kisegítő tanára. 1851: Velencében, Felső-Itáliában és Tirolban járt tanulm-úton. 1852-58: Nagybecskereken, 1858-60: Vácott lat-ném-tört-földr., 1861: Pesten, 1862-64: Nyitrán tanított és házfőn. 1864: No-ban utazgatott. 1865: Nyitrán, 1865-79: nyugdíjazásáig Tatán gimn. tanár, ig. és házfőn. is, a rajz mellett az utolsó éveiben a mértani rajzot is tanította. A népszokásokat és népviseletet tanulmányozta, s azokat lerajzolta. Festőként többször beutazta No-ot, Olaszo-ot, Fro-ot, Spo-ot és Svájcot. Sikeres virág- és gyümölcsfestő, festett porcellánra is; a gyűjteményében 159 képe megmaradt; több festménye tp-okban található. 1880: 7 hónapig Olaszo-ban utazgatott. - Cikkei: Mo. és a Nagyvilág (1870:18. sz. A mehádiai fürdő), Reform (1872:248. sz.). - M: Der Temescher Banat und seine Nationalitäten. Prága, 1860. (Klny. Libussa Almanach) 88

Szinnyei XII:1411. - Koltai 1998:351.