🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Steécz
következő 🡲

Steécz György (Csonoplya, Bács-Bodrog vm., 1853. ápr. 2.-Kalocsa, 1921. aug. 7.): kanonok. - A teol-t Rómában, a CGH növendékeként végezte, 1878. VI. 15: teol. dr. 1879: Temerinben kp., majd a kalocsai kisszem. tanulm. felügy-je és teol. tanár, a Középisk. Tanárvizsgáló Biz. tagja. 1887: a nagyszem. lelki ig-ja, 1892: ideigl. rektora. - 1893: apatini plnos, 1902: szászvári c. apát, 1906: tiszai főesp., főszegyh. knk. A SZIT Tud. és Irod. Oszt. és az ASZTT tagja. - 1912: a Kalocsai Szegény Isk-nővérek lelki ig-ja, 1914: az Érs. Líceum ig-ja. 1915: a SZIA IV. o. tagja, 1916. VII. 3: bácsi kisprép. - M: Helyzetmennyiségtudomány (Situationskalkul) és a mennyiségtudomány reviziója Aristoteles és Aquinói sz. Tamás bölcseleti elvei alapján. (1. r.) Bp., 1894. - Analytikus síkszögmértan az iránymennyiség elméletében. Uo., 1906. - Der „Grosse Satz” Fermats ohne Kongruenzen bewiesen. Kalocsa, 1910. - Theorie der positionierten Zahl. Uo., 1912. 88

M. Sion 1888:374. - Pallas XV:194. - Szinnyei XII:1413. - Bács-Bodrog vm. 1909. - Schem. Col. 1913:186; 1919:86. - Veress 1917:258. - Lakatos 2002:453. - Gulyás/Viczián XXIII. (kz-ban)