🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Statileo
következő 🡲

Statileo János, Statilius (Trau, Dalmácia-Gyulafehérvár?, 1542. ápr. 8.): megyéspüspök. - Beriszló Péter horvát bán rokona. Trauban pap, Beriszló 1512: Veszprémbe hívta, ahol knk-ká és ppi helynökké tette. 1513-25: felsőörsi prép. 1515: ~ elnökölt a veszprémi egyhm. zsin-on; ez évben II. Ulászló titkára, Pozsonyban tárgyalt Miksa cs. követeivel. 1516: Rómában járt X. Leónál, s a török ellen segélyt kért; hazatérte után veszprémi nagyprép. 1520-tól Budán élt. II. Lajos követe 1521: Velencében, a török ellen kért segítséget, sümegi főesp. 1525: követ Krakkóban a reformáció ügyében; ez év őszétől a budai kápt. prép-ja, ekkor lemondott a felsőörsi prépságról s veszprémi stallumáról. A mohácsi táborból a kir. üzenetét vitte Szapolyai Jánosnak, II. Lajos halála után Mária kirné udvarából Szapolyaihoz csatlakozott. 1527: Alamócban az ő megbízottjaként tárgyalt sikertelenül I. Ferdinánddal. 1528: János kir. kinevezte és beiktatta az erdélyi ppségbe, V: a Lengyo-ba menekült János kir. I. Ferenc fr. kir-hoz küldte; 1528. X. 28: megkötötte az ún. fontainebleau-i szerződést, melyben Szapolyai megfelelő támogatás esetén vállalta a Habsburgok elleni háború folytatását. 1531: a visegrádi fegyvernyugvás idején meglátogatta egyhm-jét. ~nak jelentős része volt az 1538. II. 24: megkötött →váradi békében. 1539: Velencében és Rómában járt, hogy János kir. béketörekvéseihez támogatást szerezzen, 1540: követ V. Károlynál. - Utóda a felsőörsi prépságban 1535: Zepsi Bálint veszprémi knk., az erdélyi széken 1553: Bornemisza Pál. T.E.

Schem. Trans. 1838:XXV. (46.); 1913:13. - Mendlik 1864:89. - Gams 1873:382. (1538[42]-†1553?: erdélyi pp.) - Fraknói 1895:247. - Vorbuchner 1925:34. - MÉL II:653. - Bedy 1934:59.