🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Stampay
következő 🡲

Stampay János (Léva, Bars vm., 1864. dec. 7 - Köbölkút, 1960 jan. 27.): kántortanító. - Apja szabómester, 6 testvére volt. A gimn-ot és az áll. tanítóképzőt Léván végezte. Szerémi Odescalchi Artúr hg. gyermekeit zenére oktatta és nevelte. 1886-88: kiváló eredménnyel tanította a m. nyelvet szlovák gyermekek között Verebélyen és Ürményben is, ahol kántori gyakorlatot szerzett. 1887-89: Magyar-Sókszelőcén osztálytanító, önképzőkört szervezett. 1891: Köbölkúton kántortanítóvá választották, megnősült, felesége Szentgyörgyi Ilona, első kislányuk meghalt. Énekkarával és minden tantárgyban elért eredményeivel elnyerte a tanfelügyelők elismerését. A földműves-ifjak dalárdájával szerzett pénzből a tp-nak „tíz változatú” orgonát, az iskolának harmóniumot vásárolt. Elterjesztette a faluban a gyümölcstermesztést, oktatta a fanemesítést,  kiosztott 3000 oltványt, az utak mentére szederfákat ültetett, ezért miniszteri jutalmat is kapott. „Egyszerű, takarékos és ízléses” öltözködésre nevelte a község asszonyait és leányait. A gyermekeket selyemhernyó tenyésztéssel is bevételhez juttatta. 1909: a tervezett tagosítás megakadályozásával („cseretagosítás”) 250.000 korona kártól mentette meg a falut, birtoktérképét megváltoztatta. Óriási közéleti tekintélyre tett szert. - 1914 u. megszervezte a hadbavonultak és sebesültek segélyezését. Könyvtárat nyitott, síkra szállt a tanítók jogaiért, karácsonykor sorban álltak háza előtt a szegények. A Párkány-vidéki róm. kat. tanítók egyletének jegyzője volt. Nyugdíjasként korrepetált, hatalmas levelezést folytatott. - Imakönyvéért XIII. Leó p. 1902: Croce di Benemerenza érdemkereszttel, XII. Pius p. 1942: Pro Ecclesia et Pontifice díszkereszttel jutalmazta. A jubileumi kiadás emlékére a köbölkúti tp. előtt carrarai márványból Immaculata-szobrot állíttatott. Az imakönyv életében 3 milliónál több példányban került a m. hívők kezébe (az óceán túlsó partjára is jutott) 30 filléres áron. 1945: megözvegyült, 1948: családja minden tagjának el kellett hagynia Köbölkutat, ~ teljesen egyedül maradt. A község cserkészcsapatát, főutcáját és 1999: M. Tannyelvű Alapiskoláját is róla nevezték el, évente ~-napokat rendeznek. Írásai az Alkotmány és az Esztergom c. lapokban. - M: Kat. Egyházi Énekek, Imák és Temetési szertartások. Bp., 1895. (2002-ig 43 kiad!) Szám L.

Kath. Kántor 1915. XI. 1 (Bertalan Vincze) - Párkány és Vidéke 1993. V. (Gedai Sándor) - Szoleczky Ferenc (unokája) közlése