🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Spur
következő 🡲

Spur Endre (Barcs, Somogy vm., 1886. máj. 11.-Pittsburgh, Penn., USA, 1963. okt. 6.): ügyvéd, törvényszéki bíró, zenetörténész. - A bpi Zeneakad-n Kemény Rezső (*1871) és Herzfeld Viktor (1856-1919) növendékeként zeneszerzést és hegedűt tanult, Párizsban is képezte magát; a bpi tudegy-en és Lipcsében jogot tanult és drált. Évekig élt Fro-ban, Angliában és Olaszo-ban, ahol zenei tanulm-ai mellett jogászkodott. 1914-18: az Igazságügymin. törvényelőkészítő oszt-án berendelt törv-széki bíró, a külf. törv-eket dolgozta föl az 1917. é. választójogi törv-hez. Nyugdíjazása után 1919-22: a Szózat, 1922-44: az Új Nemzedék és a Nemzeti Újság napilapok b. munk, zenekritikusa, 1924-25: a Szózat római szerk. vez-je, a Zeneközl. munk. A rokon népek zenéjével és a cigányzenével foglalkozott. 1927-44: Bpen ügyvéd, az Ügyvédi Kamara tagja s a finn követség jogtanácsosa. 1932-: a bpi rádió cigányzene szakértője. Mo-on az ún. éterzene (eterofon, dinofon) úttörője. 1945 u. az USA-ban telepedett le. - M. és cigány népdalátdolgozásokat is írt. - Írásai: Magyarország. (1913. IX. 14: A mi Balatonunk; X. 12: A fr. nép vallásosságáról), Finnek, észtek. Bp., 1928. (A finn és észt népi zene és ének), Ung. Künstler Almanach. Uo., 1929. (Ung. Kammermusik), A m. muzsika kv-e. Uo. 1936. (A cigányzene) - M: A rádió-füttytől a dinafon-zenekarig. Néhány szó a jövő zenéjéről. Bp., 1928 - Piros. Papír. Paradicsom. Históriás énekféle Pestbudának elestéről, beléütött vörösvészről, ki mint látta, ha megérte. Pittsburgh, 1955. - Álneve: Öreg Lantos András. 88

ZL 1930. II:521. - Molnár 1936:483. - Ki kicsoda? 1937:761. - Bpi Ügyvédi Kamara névsora 1938:69. - Sziklay 1941:521. - Nagy 2000:886. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)