🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Spangar
következő 🡲

Spangar András, Spangár, SJ (Nógrád, Nógrád vm., 1678. jan. 29.-Rozsnyó, 1744. márc. 14.): házfőnök. - 1694. X. 15: lépett a r-be, a grammatikát és a humaniórákat tanította. 1702: az esztergomi gimn. tanára. 1705-: több helyen lelkész. 1730: kőszegi, majd ungvári házfőn. - M: Bibliothecae SS. Patrum Synopsis... Nagyszombat, 1721. - Concordantiae novae universales tripartitae... Uo., 1721. - Concordantiae Marianae, sive quae ad laudem Dei Matris pertinent... Uo., 1721. - A magyar krónikanak, a mellyet elsőben meg írt, s kibotsátott ... Pethő Gergely 373. eszt.-től fogva 1626. eszt.-ig nyom. Bécsben 1660. eszt. Az után pedig azon históriát continuálván újonnan kinyomtattatta és szüntelen dolgokkal szaporította gr. Kálnoki Sámuel ... nyomt. Bécsben 1702. Tovább való terjesztése avagy 4., 5. és 6. része foglalván magában 100 és 6 esztendőt 1627. eszt.-től fogva 1732. esztendeig, iratott és szép Toldalékokkal szaporíttatott S. A. jezsuita által. Kassa, 1734. (Újabb kiad.: Magyar krónika... Uo., 1738) - Libelli de controversiis... H.é.n. - Kz-ban maradt: Magyar Könyvtár, melyben a magyarúl írók, munkáiknak ismertetésével együtt felsorolvák. 88

Rozsnyói Egyh. Töredékek 1839. VIII. 98. - Takáts Sándor: A bpi piar. koll. tört. Bp., 1895:98. - Pallas XV:115. - Szinnyei XII:1332. (†1644) - M. Kv-szle 1925:6. (Lukinich Imre: A m. bibliogr-írás első kísérletei)