🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > South Bend
következő 🡲

South Bend (Indiana állam, USA): 1. Szt István egyházközség 1900-2004. Az első m. bevándorlók már 1880 k. megjelentek ~ben. Rövidesen megszervezték a Szt István Katolikus Egyletet, a Szt Péter Társulatot és a Szentháromság Egyletet, melyek legfőbb célja egy m. egyhközs. megalapítása volt. 1896: a város D-i részén fel is építették a Szt István-tp-ot. - A város É-i részén 1900: megvettek egy metodista kpnát, és tp-má alakították. A hívek számának növekedésével 1910: új, 900 ülőhelyes tp-ot építettek. A 3. plnos, Kubinyi Viktor elszakadt az Egyháztól, ami a hívek között is szakadást keltett (Kubinyi megbánva tévedését, egy mo-i ktorban vezekelt, 1938: ott halt meg). Kovács Lajos plnosnak nem sikerült kibékíteni a hívőket, ezért 8 hónap múlva eltávozott. Várlaky Sándor 2 évig bírta a helyzetet, aztán Horváth György misézett nekik egy évig, aki a Notre Dame Egyetemről járt ki. 1916: Horváth Lőrinc vette át a pléb-t, de még ez évben a város D-i részén megalakította az új, Magyarok Nagyasszonya egyhközs-et. Az átmenet alatt az egyetemről Miller Pál járt misézni a Szt István-tp-ba. Wenckheim Frigyes plnos meghívta az Isteni Szeretet Leányait tanítani, 1925: isk-t is épített. - A mpp. 1927: a pléb-t átadta az erdélyi ferenceseknek. 1939: újra egyhm-s pap lett plnos. 1947: Mindszenty József látogatta meg a tp-ot, melyet 1951 u. a hívek számának apadásával meg kellett osztani a spanyolokkal. →Péterffy Gedeon halála után 1993: ang. papok gondozták a híveket, de csekély számuk miatt a mpp. 2004: megszüntette az egyhközs-et. - Plébánosai: Bíró Mihály, 1907: Frőhlich János, 1911: Kubinyi Viktor, Kovács Lajos, 1912: Várlaky Sándor, 1915: Horváth György, 1916: Horváth Lőrinc, 1916: Miller Pál, 1922: Wenckheim Frigyes, 1927: Bíró Lőrinc OFM, 1930: →Kukla Tarzicius OFM, 1939: Conrad Suelzer, 1944: Horváth József, 1951: Péterffy Gedeon (Elmer G. Peterson). - 2. Magyarok Nagyasszonya egyházközség. 1916: vált ki a Szt István egyhközs-ből. 1921: végleg állandósult. A 20. sz. első éveiben épített tp-ot 1924: az autógyár terjeszkedése miatt új helyre kellett telepíteniük. 1927: zárdát és isk-t építettek, melyet az →Isteni Szeretet Leányai Társulatára bíztak. 1949. XII. 18: új tp-ot szenteltek, melyet 1961: →Prokop Péter festett ki. Az egyhközs-ből 4 pap és 13 apáca került ki. →Miklósházy Attila SJ pp. 1996: meglátogatta az egyhközs-et, melynek már amerikai pap volt a plnosa, de a megmaradt m-okkal →Molnár Antal továbbra is törődött, egészen 2000-ig, amikor ő is öregotthonba kényszerült. - Plébánosai: 1921: →Győrfy Géza, 1935: →Szabó János (†1991), 1980-2000: Molnár Antal. - 3. M. kat. sajtója: 1901-24: Az Igazság, 1924: Magyar Tudósító. - 2001: ~ben megszűnőben volt a magyar élet. Az „öreg amerikások” kihaltak, a fiatalok csak átmenetileg éltek itt. A mpp-ök nem kedvelték a m-okat, az utolsó m. plnos, Molnár Antal öregségében az egyhközs. ügyeit egy m. származású, de m-ul nem tudó asszonyra bízták. A lengy. plnos és ugandai kp-ja már egy szót sem tud m-ul. Mi.A.

Török 1978:275, 280. - EH III:335. - Vései László (a Magyarok Nagyasszonya egyhközs. m. hívője) közlése - Miklósházy 2005:22.