🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sonkoly
következő 🡲

Sonkoly István (Sátoraljaújhely, Zemplén vm., 1907. dec. 21.-Debrecen, 1988. dec. 13.): zenetanár, hegedűművész. - A Liszt F. ZF-n →Kodály Zoltán, Hubay Jenő (1858-1937) és Weiner Leó (1885-1960) növendékeként hegedűtanár, művész, zeneszerző és énektanári okl-et szerzett; a Pázmány Péter Tudegy-en 1937: bölcs. dr-rá avatták. 1927-34: a Budai Zeneakad. tanára, 1930 k. a székefehérvári zeneisk. ig-ja. 1934: a nagykőrösi tanítóképző, 1939: a kalocsai gimn. és tanítóképző, 1946: a nyíregyházi, 1952: a debreceni tanítóképző, 1959: a debreceni gimn. és zeneisk. tanára. 1927-34: külf-ön is hangversenyezett. - Írásai: A Zene (1926/27, 1928: 8. sz. A scordatura jelentősége, 1932/33), B. Szle (1929: Tolsztoj zenei vonatkozásai), Kat. Kántor (1930: Arezzói Guidó), Turán (1930/32, 36, 40/41, 43), Kat. Szle (1932/33, 43), Jezsuita történeti évkv. 1940. (Bp., 1942: Énekokt. a kalocsai gimn-ban. - A kalocsai gimn. ének és zeneszertára), Nagykőrösi Arany János Társ. évkv-ei 14. (Nagykőrös, 1940: Arany János és a zene), M. Album (1941), Száz jezsuita arcél. 3. köt. (Bp., 1941: Herinig Alajos. 1826-1902), Vigília (1941), M. Zenei Szle (1943:5. sz. Beliczay Gyula, 1944: 4. sz. Adalék a m. férfikari irod. történetéhez; 1948: Kodály az ember, a művész; 1962: Liszt F. Hajdúvm-ben); Alföld (1955:4. sz. Tóth Dénes 1908-1955; 1956:5. sz. Bartók Béla Hajdú m-ben, 1961:3. sz. Maróthi Györgyről, az első m. zeneelmélet szerzőjéről), M. Zene (1961:7/8. sz. Csokonai és a zene, 1975: Bpi zeneírói álnevek lexikonja), Helikon (1978:4. sz. Goethe m. megzenésítői), Déri Múz. évkv-e 1964/65. (Debrecen, 1965: Liszt Ferenc Hajdú vm-ben. A Liszt-év után.), Életünk (1973: Csokonai versei 20. sz. kórus- és dalirod-munkban), Literatúra (1979:2/3. sz. Móricz Zsigmond hatása a m. zenére), Kóta (1980:6. sz. Bartók-gyűjtötte népdalok kórusfeldolgozásának jegyzéke) - M: Péterfy Jenő mint műbíráló. Nagykőrös, 1937. - A vogul és osztják zene. Bp., 1940. (Néprokonsági dolgozatok 7.) - A Bpi Szle zenei vonatkozású közleményei. Debrecen, 1982. [!1983] (A debreceni Kossuth Lajos Tudegy. Kvtárának közlem. 125.) (Kv és kvtár, 13. köt.) 88

Zenei lex. 1931. II:510; 1985. III:379. - Sziklay 1941:506. - Kóta 1988:2. sz. (Yulow Judit: 80 éves lenne)