🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Somlóvásárhely
következő 🡲

Somlóvásárhely, Tornavásárhely, Apácavásárhely, Zala vm. (2006: Veszprém m.): 1. Szt Lambertről nev. bencés női apátság. A mai plébániaház helyén állt, 1329: és 1574: úgy tudták, hogy Szt István kir. (ur. 997-1038) alapította, a kir. a kegyura, ezért közvetlenül az esztergomi érs. alá tartozott. I. Károly 1329: megújította a konvent bíráskodási jogát saját népe felett. 1488: birtokaikon 164 adózó portát számoltak. 1493: Guti Mihály somlyói várnagy embereivel betörte a monostor kapuját és elvitte kincseit. 1511: Perényi Imre országbíró az apácákat fegyelmezetlen életük miatt birtokvesztésre ítélte, II. Ulászló az apátságot birtokaival együtt a szegedi prem. apácáknak adta. Az érs. a szegedi Szentlélek mon-ból 20 prem. apácát rendelt ~re. - 2. Szt Lambert premontrei apácamonostor. Fegyverneky Ferenc OPraem vizitátor 1511. VII. 2: vezette be a prem. apácákat. A p. jóváhagyást II. Ulászló kir. kérte, s II. Gyula 1512. V. 15: meg is adta. A mon. →hiteleshelyi jogot is kapott a kir-tól. Fegyverneky m. nyelvű konstitúciókról és lit. kv-ekről is gondoskodott. 1530 k. szegedi apácákkal együtt innen népesítették be a mórichidai mon-t (→mórichidai Szent Jakab premontrei prépostság). - Az apácák 1594: a szomszéd birtokosok és a törökök elől Nagyszombatba, végül a pozsonyi klarisszákhoz menekültek. Az utolsó főnöknő, Vásárhelyi Katalin XI. 14: végrendelkezett a ~i birtokokról, melyeket a nagyszombati klarisszák kaptak meg, majd a →Vallásalapba olvasztották be. Katalin főnöknővel az utolsó kk. prem. közösség is kihalt. - 3. plébánia a veszprémi főegyhm. sümegi esp. ker-ében. 1400: már létezett. 1776-ig exempt volt. Tp-át 1400 e. Szt Lambert és Szt István vt. tit-ra szent. A törökök 1594: elpusztították. Mai Szt István vt.-tp-át 1791: építették. Szószéke a győri ferences, sekrestye-szekrénye és imazsámolya a tüskevári pálos tp-ból való (utóbbi 2 Hingeller János OSPPE testvér műve, 1754-58). - Org-ját (1/8 m/r) 1824: ismeretlen mester építette, 1928: Kemenesi Sándor átépítette. - Filiája 1984: Borszörcsök, melynek org-ját (1/8 m/r) 1840 k. Tischler István építette, 1877: Tischler Antal, 1929: Váradi Ottó átépítette. - Szt Margit-kápolna. Org-ját (1/4 m/r) 1780 e. ismeretlen mester építette. Harangjait 1872: 75 cm átm. Seltenhofer Frigyes Sopronban, 1947: 56 cm átm., 1948: 90 cm átm. Szlezák Ráfael Rákospalotán, a 40 cm-es kisharangot a Harangművek Rt. öntötte. - Akv. 1703-tól. Kegyura 1880: a Vallásalap. - Filiája 2000: Borszörcsök. - Plébánosai: 1625: Szalai Mátyás, 1659-74: Thuróczy Miklós, ?-1705: Vanek György Pál, 1712: Püspöki János, 1715: Mórocz István, 1717: Basai András, 1732: Aranyosi László, 1735: Slandrosits Márton, 1736: Deés Sándor, 1771: Nagy István, 1782: Holecz István, 1784: Henyei Pál, 1809: Schnuphagen György, 1832: Vlasits Antal, 1845: Gyarmathy János, 1880: Tuza Károly, 1897: Kálmán József, 1912: Fülöp Károly, 1913: Antal Lajos, 1944: Benke Lajos, 1968: Katona Lajos, 1982: Deák Ákos Ervin, 1989: Ilosvai Gyula, 1994: Kocsis Tamás. - Lakói 1785: 1404 r.k., 5 g.kel.; 1840: 1600 r.k., 7 izr., 135 egyéb vall., össz. 1742; 1910: 1764 r.k., 10 ev., 6 ref., 53 izr., össz. 1833; 1940: 1501 r.k., 4 g.k., 12 ev., 10 ref., 14 izr., 3 egyéb vall., össz. 1544; 1983: 1233 r.k., össz. 1239. - 1948: r.k. ált. isk-jában 201 tanuló. H.F.L.-K.I.E.-Kocsis Tamás

Aggházy II:242. - Genthon 1959:295. - Gerecze II:1013. - Lukcsics Pál: A vásárhelyi apácák tört. Veszprém, 1923. - MRTp III:207. - Patay 1982. - VEN 1992:315. - MKA 2000:492. - Ppl. 2001:528. - Kovács-Legeza 2002:43. (s.v. Somlyóvásárhely)