🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Skopje
következő 🡲

Skopje, Scopia, Scopiopolis, Scupi, Szkopje, Üszküb: 1. város. A dardán törzs településhelye, a róm. Moesia prov. része, a hunok, gótok elleni védelem közp-ja volt. 518: földrengés lerombolta. Bizánciak, bolgárok, bizánciak, a 14. sz. elején a szerb Nemanjidák uralták. 1391-1912: Üszküb néven a töröké, 1912: Szerbiáé, 1992: a független Makedónia főv-a. - 2. püspöki székhely Makedóniában. A niceai zsin-on 325: az aláíró atyák között ott volt Scupi pp-e. A gör. egyh. Szentszékkel kötött uniója (1204) idején említik Marin nevű pp-ét, utána évszázadokra eltűnt a ppségek közül; híveiről a kattarói pp., majd az antivari érs. gondoskodott. 1391. I. 6: a törökök elfoglalták, missziós ter. 1584: egy Rómába szánt jelentés a 7 makedóniai r.k. közp. között említette. 1622: az antivari érs., az ohridi pp. missziós ter-e, 1656 k. érs. székhely, bár főpásztora menekülni kényszerült. 1914: a Szentszék és Szerbia konkordátuma szerint Belgrád lett az érs. székhely. A Szentszék 1969. X. 2: ~-Prizren néven új egyhm-t alakított, mely az É-i Szandzsákot, Makedóniát és Koszovót foglalta magába. 1992: Makedónia független állam lett. 2000. V. 24: ~ ismét önálló egyhm., Vrhbosna suffr-a. - 21.000 km²-en 2005: 2.350.000 l, 3572 h, 2 pb, 3 ep, 3 szp, 3 sz, 14 szn, 1 ki-e volt. - Gams 343-553: 4, 1656-90: 3 pp-ét, 1701-1864: 9 érs-ét említette. - I. Ferdinánd cs. (ur. 1556-64) adományozta címét először. Viselték: 1554-66: Zakalinszky István, 1573-91: Andreis Ferenc (†), 1592-1625: Andreis Domonkos, 1626. III. 20-1628: Strasser Jeromos OFM, 1645. VI. 29: Makripodári Jácint OP (csanádi mpp. lett), 1658. IV. 26-1662: Héderváry János (†), 1663. V. 28-1666: Stenberg András, 1666/67. VIII. 11: Posgay Miklós (†), 1668. VI. 21-VII. 17: Gubasóczy János (pécsi mpp. lett), 1669. VI. 21-1682. VII: Szily András (†), 1685. VI. 12: Chikulini Ferenc br. (†), 1693. XII. 11: Matusek András (tinnini pp. lett), 1707. IV. 13: Vlasich Miklós (†), 1715. II. 15: Bublovich János (†), 1725. X. 2-1733. II. 6: Luzsénszky István br. (váradi mpp. lett), 1798. III. 30: Csapody Lajos, zalalövői (†), 1801. XI. 20-1806. VIII. 29: Bodonyi Sándor (belgrádi mpp. lett), 1812. I. 3-1824: Fridmanszky Antal, 1845. VII. 1-1847: Dirling János, 1861: Král József, 1879: Németh József, 1917: Vay Péter. 88

LBE:495. - Gams 1873:417. (s.v. Scopia, Scupi, Dardania) - Margalits 1900:753. (s.v. Szkoplje) - AP 2005:690.