🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sixtus, IV.
következő 🡲

Sixtus, IV., Francesco della Rovere, OFMConv (Celle, Liguria, 1414. júl. 21.-Róma, 1484. aug. 12.): II. Pál utódaként 1471. VIII. 9-1484. VIII. 12: pápa. - Elszegényedett család fiaként 9 é. korától a minoriták nevelték. Belépett a r-be, Páviában és Bolognában tanult. Híres tanár és szónok lett, egymásután 6 itáliai egy-en tanított. 1464: rfőn., az obszerváns irányzat híve volt. 1467. IX. 8: bíb. - Pápaságával a reneszánsz legszomorúbb korszaka kezdődött: a lelkipásztori szempontok háttérbe kerültek a világi-pol. érdekekkel szemben, s mindenütt a →nepotizmus uralkodott el. Lpászt. szempontból a Mária-tiszt., a minoritáknak és a többi koldulórendnek adott kiváltságok érdemelnek említést. 1475: szentévet tartott. A török elleni háborút tervezte, de az érdekében semmi érdemlegeset nem tudott tenni. Rokonságát (a Basso, Riario és Rovere családot) hiv-okba és javadalmakba ültette, Pietro Riariót és Giuliano della Roverét (a későbbi II. Gyula p.) bíb-sá tette. Girolamo della Rovere féktelen hatalomvágya bajokba sodorta, belekeverte a Pazzi-összeesküvésbe is és anyagi romlásba döntötte az Egyh. Államot. Ennek ellensúlyozására ~ adókkal, búcsúengedélyekkel és keresk-mel próbálkozott. A romlás láttán Zamometic Andreas érs. 1482: megkísérelte egy újabb bázeli zsin. összehívását, de sikertelenül. 1478: újra engedélyezte Spo-ban az →inkvizíció fölállítását. A vatikáni kvtárat gazdagította, fölépíttette a S. Spirito-kórházat, a →Santa Maria del Popolo és a S. Maria della pace baz-t és a →Sixtusi kápolnát. - Követei útján ismételten próbált békét közvetíteni I. (Hunyadi) Mátyás kir. és III. Frigyes cs. között, de hiába. 1476: kb. 72 ezer arany Ft-ot küldött Mátyásnak a török elleni háborúra. - ~ erősítette meg 1471. VIII. 25: Balázs OP bodonyi, 1472: Báthory Miklós szerémi, XII. 18: Rangoni Gábor erdélyi, 1473. XII. 10: Ernuszt Zsigmond pécsi pp-öt, 1474: Stehenich János cpp-öt, III. 15: Beckensloer János esztergomi érs-et, IV. 22: Báthory Miklós váci pp-öt, 1475: Lajos kalocsai spp-öt, Szegedi Péter nándorfehérvári cpp-öt, V. 28: Pálóczy Zsigmond szerémi, 1476: Filipecz János váradi, II. 3: Rangoni Gábor egri, III. 29: Szigeti Péter moldvabányai, IX. 25: Geréb László erdélyi pp-öt, nevezte ki 1477. XII. 10: Rangoni Gábor bíb-t, erősítette meg 1478: Sirokai László cpp-öt, II. 25: Handó György kalocsai érs-et, 1479: Diphnico György nónai, IV. 30: Marchiai Péter szkardonai, VI. 25: Pesciai Boldizsár szerémi pp-öt, 1480: Tordai László cpp-öt, Mihály zágrábi spp-öt, Aragóniai János esztergomi érs-et, Váczi Pál árgyasi, V. 19: Raguzai Kristóf modrusi pp-öt, V. 31: Imrei Antal cpp-öt, 1481: Alattyáni Miklós cpp-öt, II. 16: Váradi Péter kalocsai érs-et, IX. 5: Nagylucsei Orbán győri, 1483. VI. 16: Zárai Antal modrusi, IX. 19: Varicastrói Arkangyal szkardonai pp-öt és vsz. 1484: Torrei Donát vegliai cpp-öt. - Utóda 1484. VIII. 29: VIII. Ince. - M: De potentia Dei, De Sanguine Christi, De futuribilibus contingentibus. Róma, 1470. T.J.

LThK VIII:810. - Mondin 2001:375.