Magyar Katolikus Lexikon > S > Sinkó


Sinkó Ferenc (Gyerk, Hont vm., 1912. júl. 19.-Bp., 1990. nov. 1.): lapszerkesztő, író, irodalomtörténész. - 1931: Ipolyságon éretts., Prágában a Károly Egy-en 1937. III. 28: jogi végbizonyítványt szerzett. 1931-37: egy. hallg-ként a M. Akadémikusok Ker. Köre és a Prohászka Kör tagja. Rozsnyón 1934. XI. 1-1935. IV. 6: a Sajó-Vidék hetilap fel. szerk-je. 1938-39: a Felvidéki Magyar Hírlap munk. - 1939: Bpen telepedett le. VIII. 1-XI. 18: a Pesti M. Hírlap, XI. 28-1941. XII. 29: a Reggeli Mo., 1942. I. 1-1944. XII. 14. (1945. VIII. 31.): a Magyarország b. munk. Közben 1940. V-: megszakításokkal katona, 1942-44: haditudósító, az 1943. I-i doni visszavonulás után V: kórházban kezelték. 1944 végén-1945 elején →Ikvay Lászlónál a KIOE Gát u. székházában rejtőzködött. 1945. VIII. 1-1946. XII. 31: állástalan, ekkor A Szív cikkírója, 1947. I. 1-1972: nyugdíjazásáig az Új Ember b. munk. - 1939-44: az Orsz. M. Sajtókamara, 1946-: a M. Írók Szöv., 1947-: a M. Újságírók Orsz. Szöv., a M. Színpadi Szerzők Egyes.; 1960-: a M. Pen Club tagja. - Írásai: losonci A Mi Lapunk (1931-), pozsonyi Tábortűz (1931/35), kassai Új Élet (1933/42, 1939:1. sz. A visszacsatolt Felvidék problémái; 4. sz. Szabó Dezső 60 éve; 5/6. sz. A második próbatétel), M. Kultúra (1934), rozsnyói Sajó-Vidék (1935), prágai Nagyasszony (1936), M-ok Csehszl-ban 1918-1938. (Bp., 1938: A főiskolások), Az Orsz. Útja (1938), A visszatért Felvidék adattára (Bp., 1939: Az Egyesült M. Párt egyéves tört.), Hanza Szövetk. Újság (1941); komáromi M. Vasárnap (1941-43), Liliomos királyleány. 1. (Bp., 1944: Margit soror), Új Ember (1947-73), Merre tart a mai tud.? (Bp., 1948: A népi gondolat napjainkban), Vigília (1952:10. sz. Néprajz és erkölcskutatás. Adatok a m. paraszti epika szemléletéhez; 1955: A fekete madár; 1956: Simon jobbágy tört.; 1970:11. sz. Rónay Jácint. Egy m. pap élete a 19. sz-ban; 1972:9. sz. Izsóf Lajos [1870-1945]; 1976:7. sz. Régi m. szentség; 1979:9. sz. Biblia - folklór irod.; 1981:8/9.,10. sz. A Szt László-emlékek sorsa a 16. sz-ban 1-3. r.; 1985:2. sz. A csehszl. „ifjú katolicizmus” és a Vigilia); Teológia (1977:4. sz. Ahogy az én népem imádkozott); Schwarze Sterne. (Ausg. von H. Weissling. Leipzig, 1983: Die Ungeborenen vor Augen), Közöttünk éltek. (Kismarton, 1984: Fischer-Colbrie Ágoston); Öröktűz (1986), Szolgálat (1986:43. Mindig útban volt), Virrasztók (Bp., 1986: Idejét múlta-e a lelkiismeret-vizsgálat?), római Kat. Szle (1987:2. sz. A nagyprép. axiómái. Pfeiffer Miklós.); Regio (1990:2. sz. A felvidéki ifj. mozg-ak kezdetei Trianon után; 4. sz. Esterházy Lujza két vh. közötti közéleti szerepléséről), Aranyág (1989: Kapisztrán Szt János); Mozdul a Föld (1990:2. sz. P. Kerkai Jenő). - M: Öreg malom árnyai. Reg. Bp., [1942] (Nemz. kvtár 61.) - Isten udvara. [Reg.] [Uo., 1944] - Jézus Krisztus élete kicsinyeknek. Saád Bélával. Uo., [1945] - A szenvedésről. Uo., 1945. (2. kiad. 1946) (A Szív kis kvtára 8.) - Alleluja, meleg kávé. Írta Nikola Rodinov. Ford. Uo., 1946. - Erős nép. Uo., [1947] - Boldogasszony legénye. Színmű. Uo., 1947. - Útitársunk, Kaszap István. Isten szolgája gondolatai és feljegyzései az év minden ünnepére és vasárnapjára, elmélkedésekkel. Uo., 1948. - Egy detektívregény-olvasó ötletei. Írta Josef Škvorecký. Ford. Uo., 1965. - A százarcú Japán. Írta Jan és Vlasta Winkelhöfer. Ford. Pozsony-Bp., 1965. - Egy bolygó robinzonjai. Írta Jiří Brabenec-Zdenek Veselý. Ford. Uo., 1967. - Tiberius és Caligula. Írta Josef Toman. Ford. Uo., 1968. - Boruvka felügyelő szomorúsága. Írta Josef Škvorecký. Ford. Uo., 1968. - Egy úr az admiralitásról. Írta Stanislav Budín. Ford. Uo., 1969. - Fekete madár és egyéb elb. Uo., 1973. - Bernadette élete. Írta René Laurentin. Ford. Uo., 1981. - Lisieux-i Teréz mítoszai és valósága. Írta uő. Ford. Uo., 1983. - A bártfai 'Jézus születése' oltár . Írta Maria Spoločníková. Ford. Uo., 1984. - Csudatörténetek. 100 példa a 17-18. sz. prédikációkból és példagyűjteményekből. Vál., szerk., előszó. Uo., 1985. - Jézus Szíve apostola. Alacoque Margit Mária élete. Írta Jean Ladame. Ford. Uo., 1985. - Szt Rita. Írta Jo Lemoine. Ford. Uo., 1985. (2. kiad. Szeged, 1996.) (Az életszentség nagymesterei 2.) - Casciai Szt Rita. Írta Jo Lemoine. Újvidék, 1987. - Miért oly hosszú az éj? Szabadulásom az alkoholtól. Írta Lucien Aimé Duval. Ford. Szőke Jánossal. Uo., 1986. - Kisboldogasszony csillaga. Marcell atya [Marton Boldizsár 1887-1966] naplójegyzetei. Vál., összeáll. Uo., 1987. - Édesanyámnak szeretettel. Vál. szerk. Uo., 1989. (m-csehszl. közös kiad. Pozsony, 1982; 2. kiad. Bp., 1995) - Édesapámnak szeretettel. Vál. szerk. Bp., 1989. (m-csehszl. közös kiad. Pozsony, 1982; 2. kiad. Bp., 1995) - Régi m. szentség, avagy Ötvenöt m. szt és boldog valamint tiszteletreméltó ... rövid emlékezete, akiket v. az Ap. Szék, v. a nép ... a sztek jegyzékébe iktatott v. akik sztség hírében ékeskedtek. Írta Hevenesi Gábor. Ford. Függelék: Egyéb m. vonatkozású sztek és boldogok jegyzéke. Uo., [1988] - Kamill testvér kalandozásai a XX. sz-ban. Fr. Kovács Kamill testvér önéletrajza. Összeáll. Uo., 1989. - Churchill élete. Írta Stanislav Budin. Ford. Uo., [1997] - Wallenstein árnyai. Írta Jaroslav Durych. Ford. Pozsony, 2003. - A szamár kirsága. Fabulák. Bp., 2005. - A kassai Új Élet folyóir-nak 1932. XII-1933. XII: prágai szerk-je, 1934:1. sz.-1935:5/6. sz. társszerk-je, 1935:7/8. sz. és 1938:9-10. sz. szerk-je, 1939:5/6. sz.-1941. XII: szerk. biz. tagja; 1934. III-1938: a komáromi M. Vasárnap társszerk-je, 1939:1. sz.-1940. X: a komáromi Barázda - M. Néplap hetilap főszerk-je, Bpen 1942. IV-1944. VIII: az Új Élet folyóir. fel. szerk-je és kiadója. - Lexikonunk munk. volt. - Álnevei: Árgus (A Szív 1945); az Új Emberben: Árva Péter; F-c.; Gy. L.; Gyerki László; o.c.; S-c.; s-o; S-ó.; S-ó F-c; S. F. (utóbbi a M. kat. lex-ban is). 88

Halasy 1937:66. - Sajtókamara évkv-e 1940:183. (L: IX. Gabona u. 8.) - ÚE 1990. XI. 25. (Doromby Károly: Sinkó Feri is elment…); 1994. VIII. 7. (Szeghalmi Elemér: Miniatűrök ~ről) - Új Szó (Pozsony) 1990. XI. 30. (Turczel Lajos: Búcsú ~től és Horváth Ferenctől) - Viczián 1975:89. (266.); 1995:149. (1846.) - MKA 1988:435. - Fónod 1997:282. (téves adatokkal) - Sinkó Katalin közlése, 2004. jan. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Sinkó István (Pereszteg, Sopron vm., 1850. máj. 26.-Győr, 1933. nov. 27.): kanonok. - 1875. VIII. 2: győri egyhm-s pappá szent., Kisboldogasszonyban kp., 1877: a szem. lelkiatyja, 1880: teol. dr. 1892: a szem. rektora, 1893: Szany plnosa, 1903: olvasóknk., 1911: apát, 1918. VI. 19: prel. - Győrött 1870-71: a Kis Jézus Egylet Reménysugár kéziratos hetilapjának szerk-je. 88

Schem. Jaur. 1918:212; 1928:144; 1936:175. - Horváth 2000:627. (951.)

Sinkó Rozália Pongrácia, KN (Nagykanizsa, Zala vm., 1903. szept. 11.-Székesfehérvár, 1976.): szerzetesnő. - 1919. X. 4: lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1924. VIII. 24: tette. Bpen tanítóképzőt végzett. Répceszemerén, Dénesfán tanítónő. - A szétszóratás után 1950 őszétől a zsámbéki, majd a székesfehérvári csecsemőotthonban ápoló, majd Törökbálinton a gyermekotthonban tanított. r.k.

Sinkó Ferenc (Gyerk, Hont vm., 1912. júl. 19.-Bp., 1990. nov. 1.): lapszerkesztő, író, irodalomtörténész. - 1931: Ipolyságon éretts., Prágában a Károly Egy-en 1937. III. 28: jogi végbizonyítványt szerzett. 1931-37: egy. hallg-ként a M. Akadémikusok Ker. Köre és a Prohászka Kör tagja. Rozsnyón 1934. XI. 1-1935. IV. 6: a Sajó-Vidék hetilap fel. szerk-je. 1938-39: a Felvidéki Magyar Hírlap munk. - 1939: Bpen telepedett le. VIII. 1-XI. 18: a Pesti M. Hírlap, XI. 28-1941. XII. 29: a Reggeli Mo., 1942. I. 1-1944. XII. 14. (1945. VIII. 31.): a Magyarország b. munk. Közben 1940. V-: megszakításokkal katona, 1942-44: haditudósító, az 1943. I-i doni visszavonulás után V: kórházban kezelték. 1944 végén-1945 elején →Ikvay Lászlónál a KIOE Gát u. székházában rejtőzködött. 1945. VIII. 1-1946. XII. 31: állástalan, ekkor A Szív cikkírója, 1947. I. 1-1972: nyugdíjazásáig az Új Ember b. munk. - 1939-44: az Orsz. M. Sajtókamara, 1946-: a M. Írók Szöv., 1947-: a M. Újságírók Orsz. Szöv., a M. Színpadi Szerzők Egyes.; 1960-: a M. Pen Club tagja. - Írásai: losonci A Mi Lapunk (1931-), pozsonyi Tábortűz (1931/35), kassai Új Élet (1933/42, 1939:1. sz. A visszacsatolt Felvidék problémái; 4. sz. Szabó Dezső 60 éve; 5/6. sz. A második próbatétel), M. Kultúra (1934), rozsnyói Sajó-Vidék (1935), prágai Nagyasszony (1936), M-ok Csehszl-ban 1918-1938. (Bp., 1938: A főiskolások), Az Orsz. Útja (1938), A visszatért Felvidék adattára (Bp., 1939: Az Egyesült M. Párt egyéves tört.), Hanza Szövetk. Újság (1941); komáromi M. Vasárnap (1941-43), Liliomos királyleány. 1. (Bp., 1944: Margit soror), Új Ember (1947-73), Merre tart a mai tud.? (Bp., 1948: A népi gondolat napjainkban), Vigília (1952:10. sz. Néprajz és erkölcskutatás. Adatok a m. paraszti epika szemléletéhez; 1955: A fekete madár; 1956: Simon jobbágy tört.; 1970:11. sz. Rónay Jácint. Egy m. pap élete a 19. sz-ban; 1972:9. sz. Izsóf Lajos [1870-1945]; 1976:7. sz. Régi m. szentség; 1979:9. sz. Biblia - folklór irod.; 1981:8/9.,10. sz. A Szt László-emlékek sorsa a 16. sz-ban 1-3. r.; 1985:2. sz. A csehszl. „ifjú katolicizmus” és a Vigilia); Teológia (1977:4. sz. Ahogy az én népem imádkozott); Schwarze Sterne. (Ausg. von H. Weissling. Leipzig, 1983: Die Ungeborenen vor Augen), Közöttünk éltek. (Kismarton, 1984: Fischer-Colbrie Ágoston); Öröktűz (1986), Szolgálat (1986:43. Mindig útban volt), Virrasztók (Bp., 1986: Idejét múlta-e a lelkiismeret-vizsgálat?), római Kat. Szle (1987:2. sz. A nagyprép. axiómái. Pfeiffer Miklós.); Regio (1990:2. sz. A felvidéki ifj. mozg-ak kezdetei Trianon után; 4. sz. Esterházy Lujza két vh. közötti közéleti szerepléséről), Aranyág (1989: Kapisztrán Szt János); Mozdul a Föld (1990:2. sz. P. Kerkai Jenő). - M: Öreg malom árnyai. Reg. Bp., [1942] (Nemz. kvtár 61.) - Isten udvara. [Reg.] [Uo., 1944] - Jézus Krisztus élete kicsinyeknek. Saád Bélával. Uo., [1945] - A szenvedésről. Uo., 1945. (2. kiad. 1946) (A Szív kis kvtára 8.) - Alleluja, meleg kávé. Írta Nikola Rodinov. Ford. Uo., 1946. - Erős nép. Uo., [1947] - Boldogasszony legénye. Színmű. Uo., 1947. - Útitársunk, Kaszap István. Isten szolgája gondolatai és feljegyzései az év minden ünnepére és vasárnapjára, elmélkedésekkel. Uo., 1948. - Egy detektívregény-olvasó ötletei. Írta Josef Škvorecký. Ford. Uo., 1965. - A százarcú Japán. Írta Jan és Vlasta Winkelhöfer. Ford. Pozsony-Bp., 1965. - Egy bolygó robinzonjai. Írta Jiří Brabenec-Zdenek Veselý. Ford. Uo., 1967. - Tiberius és Caligula. Írta Josef Toman. Ford. Uo., 1968. - Boruvka felügyelő szomorúsága. Írta Josef Škvorecký. Ford. Uo., 1968. - Egy úr az admiralitásról. Írta Stanislav Budín. Ford. Uo., 1969. - Fekete madár és egyéb elb. Uo., 1973. - Bernadette élete. Írta René Laurentin. Ford. Uo., 1981. - Lisieux-i Teréz mítoszai és valósága. Írta uő. Ford. Uo., 1983. - A bártfai 'Jézus születése' oltár . Írta Maria Spoločníková. Ford. Uo., 1984. - Csudatörténetek. 100 példa a 17-18. sz. prédikációkból és példagyűjteményekből. Vál., szerk., előszó. Uo., 1985. - Jézus Szíve apostola. Alacoque Margit Mária élete. Írta Jean Ladame. Ford. Uo., 1985. - Szt Rita. Írta Jo Lemoine. Ford. Uo., 1985. (2. kiad. Szeged, 1996.) (Az életszentség nagymesterei 2.) - Casciai Szt Rita. Írta Jo Lemoine. Újvidék, 1987. - Miért oly hosszú az éj? Szabadulásom az alkoholtól. Írta Lucien Aimé Duval. Ford. Szőke Jánossal. Uo., 1986. - Kisboldogasszony csillaga. Marcell atya [Marton Boldizsár 1887-1966] naplójegyzetei. Vál., összeáll. Uo., 1987. - Édesanyámnak szeretettel. Vál. szerk. Uo., 1989. (m-csehszl. közös kiad. Pozsony, 1982; 2. kiad. Bp., 1995) - Édesapámnak szeretettel. Vál. szerk. Bp., 1989. (m-csehszl. közös kiad. Pozsony, 1982; 2. kiad. Bp., 1995) - Régi m. szentség, avagy Ötvenöt m. szt és boldog valamint tiszteletreméltó ... rövid emlékezete, akiket v. az Ap. Szék, v. a nép ... a sztek jegyzékébe iktatott v. akik sztség hírében ékeskedtek. Írta Hevenesi Gábor. Ford. Függelék: Egyéb m. vonatkozású sztek és boldogok jegyzéke. Uo., [1988] - Kamill testvér kalandozásai a XX. sz-ban. Fr. Kovács Kamill testvér önéletrajza. Összeáll. Uo., 1989. - Churchill élete. Írta Stanislav Budin. Ford. Uo., [1997] - Wallenstein árnyai. Írta Jaroslav Durych. Ford. Pozsony, 2003. - A szamár kirsága. Fabulák. Bp., 2005. - A kassai Új Élet folyóir-nak 1932. XII-1933. XII: prágai szerk-je, 1934:1. sz.-1935:5/6. sz. társszerk-je, 1935:7/8. sz. és 1938:9-10. sz. szerk-je, 1939:5/6. sz.-1941. XII: szerk. biz. tagja; 1934. III-1938: a komáromi M. Vasárnap társszerk-je, 1939:1. sz.-1940. X: a komáromi Barázda - M. Néplap hetilap főszerk-je, Bpen 1942. IV-1944. VIII: az Új Élet folyóir. fel. szerk-je és kiadója. - Lexikonunk munk. volt. - Álnevei: Árgus (A Szív 1945); az Új Emberben: Árva Péter; F-c.; Gy. L.; Gyerki László; o.c.; S-c.; s-o; S-ó.; S-ó F-c; S. F. (utóbbi a M. kat. lex-ban is). 88

Halasy 1937:66. - Sajtókamara évkv-e 1940:183. (L: IX. Gabona u. 8.) - ÚE 1990. XI. 25. (Doromby Károly: Sinkó Feri is elment…); 1994. VIII. 7. (Szeghalmi Elemér: Miniatűrök ~ről) - Új Szó (Pozsony) 1990. XI. 30. (Turczel Lajos: Búcsú ~től és Horváth Ferenctől) - Viczián 1975:89. (266.); 1995:149. (1846.) - MKA 1988:435. - Fónod 1997:282. (téves adatokkal) - Sinkó Katalin közlése, 2004. jan. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Sinkó István (Pereszteg, Sopron vm., 1850. máj. 26.-Győr, 1933. nov. 27.): kanonok. - 1875. VIII. 2: győri egyhm-s pappá szent., Kisboldogasszonyban kp., 1877: a szem. lelkiatyja, 1880: teol. dr. 1892: a szem. rektora, 1893: Szany plnosa, 1903: olvasóknk., 1911: apát, 1918. VI. 19: prel. - Győrött 1870-71: a Kis Jézus Egylet Reménysugár kéziratos hetilapjának szerk-je. 88

Schem. Jaur. 1918:212; 1928:144; 1936:175. - Horváth 2000:627. (951.)

Sinkó Rozália Pongrácia, KN (Nagykanizsa, Zala vm., 1903. szept. 11.-Székesfehérvár, 1976.): szerzetesnő. - 1919. X. 4: lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1924. VIII. 24: tette. Bpen tanítóképzőt végzett. Répceszemerén, Dénesfán tanítónő. - A szétszóratás után 1950 őszétől a zsámbéki, majd a székesfehérvári csecsemőotthonban ápoló, majd Törökbálinton a gyermekotthonban tanított. r.k.