🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sill
következő 🡲

Sill Aba Ferenc, OFM (Csallóközcsütörtök, Pozsony vm., 1925. aug. 12.-): tartományfőnök. - Az el. isk-t 1931-36: szülőfalujában, a gimn-ot 1937-46: Pozsonyban, Dunaszerdahelyen, majd Esztergomban végezte, 1941. IX: lépett a r-be, 1941-42: novíc. 1946-50: a szombathelyi Teol. Főisk-n tanult. 1949. VI. 18: ünn. fog-at tett. 1950. VI. 18: pappá szent. 1950-52: a Pázmány Hittud. Akad-n tanult tovább, 1953: teol dr. - 1952: Körmenden, 1954: Egerváron kp., 1955: Nagypáliban lelkész. 1956: Szombathelyen sztszéki jegyző, 1961: egyhm. kvtáros, 1971: Táplánszentkereszt, 1987: Szombathely-Szt Erzsébet plnosa, 1975: ker. esp. 1981: a szombathelyi egyhm. kvtárának és levtárának ig-ja. 1990-94: a mariánus rtart. tartfőn-e. - Főbb írásai: A vasvár-szombathelyi székeskápt. tört-ének vázlata. (A 200 é. Szombathelyi Egyhm. emlékkv-e. Szombathely, 1977:173.) - A vasvár-szombathelyi kápt. hiteleshelyi tevékenysége (Vas Megyei Levtári Évkv. I. Uo., 1977:20.) - Die kirchliche Organisation in den Ländern der ung. Krone zur Zeit Maria Theresias. (Maria Theresia als Königin von Ungarn. Wien, 1980:115.) - Vasvár településtört-ének vázlata a 18. sz-ig. (Vas Megyei Levtári Évkv. II. 1982:3.) - Vasvár tört. a kk-ban. (Vasi Szle 1985/1:60.) - M: A Szombathelyi Egyhm. névtára. Szerk. és összeáll. Szombathely, 1972. (névtelenül) - A 200 é. Szombathelyi Egyhm. emlékkv-e. Tanulm-ok. Szerk. Uo., 1977. s.k.

Schem. SM 1949:111. - Schem. Sab. 1972:183.