🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Semsey
következő 🡲

Semsey Aladár, semsei, (Málnás, Háromszék, 1872. febr. 25.-Bp., 1953.): polgármester. - A középisk-t a nagyszebeni áll. főgimn-ban, a jogot a bpi tudegy-en végezte. 1,5 é. Bpen, 1 é. Brassóban ügyvédjelölt, 1896. XI. 7: Brassó vm. szolgálatában közigazg. gyakornok, 1897: vm. alszámvevő, 1899: aljegyző és h. árvaszékí ülnök; 1901. XII: a hétfalusi járás főszolgabírája, 1907. XII: vm. főjegyző. Az oláh hűségeskü 1919. I. 21: megtagadása miatt kiutasították, I. 25: Bpen, a Belügymin. vm. ügyosztályán, majd a közs. üo-on kapott beosztást. 1919. II-III: min. biztosként Veszprém vm. több községében a harctérről hazatért katonák közigazg. elleni panaszait vizsgálta, 1919. X. 2-1922. X. 4: a fölfüggesztett képviselőtestületű Újpest város tvhat. biztosa. A Vármegyei Tisztviselők Orsz. Egyes. ig-ja is. 1922. X. 4: és 1930. I: Újpest polgármesterévé vál. 1938(?): nyugdíjazásakor lemondott egyes. tisztségeiről, visszavonult a közélettől. A Kossuth-zarándokút alk. Újpest képviseletében Amerikában járt. Az újpesti r.k. egyháztanács világi eln., a X. Pestkörnyéki Cserkészker. eln., 1933: a →Gödöllői Cserkész Világtalálkozó X. altáborának parancsnoka. 1935-: a M. Városok Orsz. Szöv. aleln. - Polgármesterként 1929: megyei jogú várossá tette Újpestet, elérte azt, hogy Rákospalota ter-éből 1704 holdat Újpesthez csatoltak, az utcákat fásíttatta, parkokat telepíttetett, fölépíttette a Baross u. városi szükséglakásokat, az Irányi Dániel u. és a Mátyás téri városi lakásokat, bevezette a gyermeknyaraltatást; óvodát, leánygimn-ot, fa- és fémipari szakisk-t, szülőotthont, új járványkórházat építtetett, az utcákat köveztette és csatornáztatott, Megyeren új temetőt nyitott, fölépíttette az I. vh. hősi halottainak emlékművét, az Újpesti Torna Egylet sportpályáját. Bevezette az →Egri Normát. 2005: Újpesten emléktábla és a róla elnevezett park őrzi emlékét. - Írása: Sopron (1893 vc.). - 1903. I-1918. IX: a Brassóvármegye Hivatalos Lapja, Bpen 1920. II. 5-1922. X: A Vármegye fel. szerk-je. 88-Bo.J.-Fe.Má.

M. társad. lex. 1930:502. - Ki kicsoda? 1936:736. - Gerő 1938:318. (*Sepsimálnás) - Ker. m. közél. alm. II:919. - Kemény 1942:33. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)