🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Schweitzer
következő 🡲

Schweitzer, Albert (Kaysersberg, Elzász, 1875. jan. 14.-Lambarené, Gabon, 1965. szept. 4.): evangélikus orvos, misszionárius, zenetudós. - Strassburgban orvostud-t, Párizsban zenét (orgona), Berlinben fil-t tanult. 1899: fil., 1900: teol. dr. 1902: Strassburgban egy. mtanár. 1913: kórházat épített a gaboni Lambarenében, mely akkor fr. gyarmat volt. 1917: a fr-k ~t a Pireneusokba száműzték. 1918: visszatért Strassburgba, 1919-től konf- és hangverseny-körutakat tartott kórháza javára. 1924: újjáépíttette a lambarenéi kórházat, ahol haláláig dolg. - Fm: Die Religionsphilosophie Kants. Freiburg im Br., Leipzig, Tübingen, 1899. - Das Abendmahlsproblem. Tübingen, 1901. - Das Messianitäts- u. Leidensgeheimnis. Uo., 1901. - Johann Sebastian Bach. Leipzig, 1905. - Deutsche u. französische Orgelbaukunst u. Orgelkunst. Uo., 1906. - Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Tübingen, 1906. - Geschichte der Paulinischen Forschung. Uo., 1911. - Die psychiatrische Beurteilung Jesu. Uo., 1913. - Zwischen Wasser und Urwald. Bern, 1921. - Verfall und Wiederaufbau der Kultur. München, 1923. - Kultur u. Ethik. Uo., 1924. - Das Christentum u. die Weltreligionen. Uo., 1924. - Aus meiner Kindheit u. Jugendzeit. Uo., 1924. - Die Mystik des Apostels Paulus. Tübingen, 1930. - Aus meinem Leben u. Denken. Leipzig, 1931. - Die Weltanschauung der indischen Denker. München, 1934. - Das Problem des Friedens. Uo,. 1954. **

Vanzan-Schultz 1978:152.

Schweitzer József (Tolna, Tolna vm., 1828. szept. 12.-Kalocsa, 1914. márc. 10.): rektor, nagyprépost. - 1853. VIII. 2: szent. kalocsai egyhm-s pappá. 1859: teol. tanár Kalocsán. 1860: spirituális. 1866: zsinati vizsgáló. 1878: főszentszéki ülnök. 1880. IX. 16: a kalocsai főszékeskápt tb. knk-ja. 1884: az érs. középisk-k hittanárait felügyelő biz. tagja. 1887: kalocsai plnos, X. 9: ifj. mesterknk. 1888: a kalocsai nagyszem. rektora, az idős és beteg papok intézetének pref-a. 1889: Szt Margitról nev. garabi apát. 1895: a kalocsai nagyszem. hit- és erkölcstani biztosa, poenitentiarius knk. IV. 17: szegyh. főesp. 1897. VIII. 15: bácsi kisprép. 1901: pápai prel. 1902. IV. 29: őr-, 1903. IV. 15: éneklőknk. 1906. VII. 10: nagyprép. - M: Kath. hit- és erkölcstani védértekezletek. 1-2. köt. Kalocsa, 1903. - Az emberi természet fejlődési elméletének kérdése. Uo., 1904. - A legszentebb oltárszentség. Az eredendő bűn káros következményinek ellengyógyszere. Uo., 1904. 88

Szinnyei XII:779.