Magyar Katolikus Lexikon > S > Schrödinger


Schrödinger, Erwin (Bécs, Au., 1887. aug. 12.-Bécs, 1961. jan. 5.): fizikus, a →kvantummechanika róla elnevezett alapegyenletének felállítója. - A bécsi egy-en tanult, 1910: drált. A bécsi, a jenai, a stuttgarti és a breslaui egy-en tanított, 1914: habilitált. Az I. vh-ban tüzértiszt, de közben is folytatta elméleti munkáit a fiz. különböző területein. 1917: születtek első kvantumelméleti eredményei. 1922: a matematikai fizika prof-a a zürichi egy-en, 1926: közölte alapvető egyenletét, a ~-egyenletet. 1927: Max →Planck utóda a berlini egy-en. Bár nem volt zsidó, Hitler uralomra jutása után a nácikkal való konfliktusai miatt 1933: katolikusként is elhagyta No-ot. Az oxfordi Magdalen College-ban, 1936: Grazban prof., ahonnan 1938: az Anschluss után elbocsátották. 1940: Dublinban az Institute for Advanced Studies vezető prof-a, 1948: ír állampolgár. 1956: visszatért a bécsi egy-re. - Nem fogadta el a kvantummechanika →koppenhágai értelmezését. A kvantummechanikai leírás elégtelenségének bizonyítására közölte a ~ macskája néven ismert paradoxont, amit máig sem sikerült feloldani. Kvantummechanikai eredményeiért 1933: Nobel-díjat kapott. A Royal Society tagja. - Kedvelt előadó volt és számos kv-et írt, melyek tömörségük ellenére is népszerűvé váltak. Foglalkozott a látás élettanával, biofizikával is. Mi az élet? c. művében az élet fiz. alapjait tárgyalta, és felvetette, hogy az élethez molekuláris információhordozó és átvivő rendszer tartozik. Ezzel megsejtette a DNS létezését. Kv-et írt a gör. tud-ról és fil-ról. Megjelent egy verseskötete is. - M: Abhandlungen zur Wellenmechanik. Leipzig, 1927. - Four Lectures on Wawe Mechanics. London, 1928. - Über Indeterminismus in der Physik. Ist die Naturwissenschaft milieubedingt? Zwei Vorträge zur Kritik der naturwissenschaftlichen Erkenntnis. Leipzig, 1932. - Die moderne Atomtheorie. Werner Heisenberggel és Paul Dirac-kal. A Nobel-díj átvételekor Stockholmban tartott előadás. Uo., 1934. - Science and the human temperament. H.n., 1935. - What is life? H.n., 1944. - Statistical thermodynamics. H.n, 1946. - Space-time structure. Cambridge, 1950. - Naturwissenschaft und Humanismus. Wien, 1951. - Nature and the Greeks. H.n., 1951. - Expanding universes. Cambridge, 1956. - Mind and matter. Uo., 1958. - Mein Leben, meine Weltansicht. Wien, 1985? - M-ul: Vál. tanulm-ok. Vál., szerk. Tőrös Róbert. Ford. Nagy Imre. Bp., 1970. (2. kiad. 1985) V.L.

NCE XII:1180. - Simonyi 1998.