Magyar Katolikus Lexikon > S > Schoen


Schoen Arnold (Kisgaram, Zólyom vm., 1887. nov. 17.-Bp., 1973. máj. 11.): művészettörténész, múzeumigazgató. - A besztercebányai r.k. főgimn-ban éretts., 2 é. Jászóvárt prem. papnöv., a bpi tudegy-en művészettört-et tanult, 1930: drált. Beutazta az Osztrák-M. Monarchiát, 1911: Olaszo-ban járt tanulm-úton. 1921: a Lantos antikvárium szakértője. 1939. I. 1-: a szfőv. emlékművek felügyelője. 1941. VII. 1-1948. XI: a Bpi Történeti Múz. Kiscelli Múz-a ig-ja. 1944-45: feleségével együtt beköltözött a Kiscelli Múz. épületébe, hogy megvédje a múz. gyűjt-eit. Az ostrom alatt kb. 30 ezer lapnyi jegyzete pusztult el. 1961: a műszaki tud. (építészettört.) kandidátusa (Óbuda és környéke barokk-kori építészetének tört.). Buda, Pest és Székesfehérvár barokk műv-ét kutatta. - Kiállításrendezései (katalógusát összeáll.): 1946: Buda, Óbuda, Pest 1800 előtt; 1948: Egy nap tört., 1848, márc. 15.; 1948: Fővárosunk 1800-1873 között. - Cikkei: M. Iparműv. (1916:265. A bpi krisztinavárosi tp.), Orsz. M. Régészeti Társ. évkv-e 1920/22. (Bp., 1922:195. A budai szobrászat 2 empire emléke), Világlex. (Bp., 1925., 2. kiad. 1927. munk.), M. Műv. (1929:265. Schervitz Mátyás budai festő; 1930:97. A pesti Invalidus-ház építése; 1936:178. Gül Baba türbéje, 329. Bp. ikonosztázai; 1937:664. Maulbertsch-képek nélkül; 1938:315. Az 1838. é. árvíz ismeretlen ábrázolása), Székesfehérvári Szle (1931: Székesfehérvár 18. sz-beli festői; 1932: Cimbal székesfehérvári festményeinek aktái; 1933/34: Fischer V. festő levelei a Szt István főoltárképről; 1935:16. Az abai Szentháromság-tp. szentélye), Regnum egyhtört. évkv. 1. (Bp., 1936: A buda-tabáni Szt Katalin plébtp.), Új Idők (1936:525. A belvárosi tp.), Új Idők lex. (1-20. köt. Bp., 1936-43: munk.), Tanulm-ok Bp. Múltjából (1936:198. A Zsigmond-téri Szentháromság szobor), Történetírás (1937:277. XVIII. sz. képzőműv. jezsuita frátereink; klny. is; 1938:149. Ki a min-eln. palota külső reliefjeinek a szobrásza?; 1939:31. A pesti ev. tót plébtp.), Óbuda évszázadai. (Bp., 2000:425. A Szt Péter és Pál plébtp.) - M: Palóc népdalok. (Ipolybalog) Gyűjt. és előszó. Bp., 1911. - Francesco Barbieri Sfrisato. Uo., 1914. - A Bp-Krisztinavárosi tp. Uo., 1916. - A budavári Szentháromság szoboremlék. Bev. Telcs Ede. Uo., 1918. - Pest-budai műv. alm. az 1919. esztendőre. Szerk. Uo., 1918. - A krisztinavárosi plébtp. (Gr. Széchenyi István esküvőjének tp-a) Bp., 1927. (Klny. Történetírás) - A budai Szt Anna tp. Uo., 1930. (Bp. szfőv. várostört. monográfiája [1.]) - A bpi Központi Városháza. (Volt Invalidus-ház, majd Károly-kaszárnya) Uo., 1930. (uaz [2.]) - Hogyan idézzünk? Uo., 1935. - Óbuda múltjából. Uo., 1935. - Hermina főhgnő bpi emlékkpnája. Uo., 1937. (Klny. Történetírás) - A bpi-józsefvárosi r.k. plébtp. Uo., 1938. (Klny. uonnan) - A pesti Szt Rókus kpna. Uo., 1938. - A bp-terézvárosi r.k. plébtp.. Uo., 1938. (Klny. Történetírás) - Bp. szfőv. kórházainak és emberbaráti intézményeinek kpnái. Uo., 1939. (Klny. Tanulmányok Bp. Múltjából) - A pesti Deák-téri ev. tp. Uo., 1939. - A pesti Kálvin-téri ref. tp. Uo., 1939. (Kálvin kvtár 33.) - Emlékezés a klarisszák budavári és a ferencesek pesti tp-ára. Uo., 1943. - Jegyzetek a pesti belvárosi plébtp-ról. Uo., 1943. (Klny. Budai krónika) 88

Ker. m. közél. alm. II:965. - Új Idők lex. XI:5415. - Bp. közigazg. címtára 1944:131; 1947:40. - Bíró 1955:580. - Új Ember 1967. XI. 12. (Szigeti Endre: ~ 80 é.) - Művészet 1968:10. sz. (Péczeli Béla: ~ dr. 80 é.) - MTA alm. 1970:495. - M. Építőműv. 1974:2. sz. (Samodai József: Dr. ~) - Ars Hungarica 1979:1. sz. (Horánszky Nándor: ~ munkássága. Bibl.) - M. múz. arcképcsarnok. Bp., 2002:773. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)