🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Schermann
következő 🡲

Schermann Egyed József, OSB (Németgyirót, Vas vm., 1869. febr. 1.-Pannonhalma, 1945. szept. 10.): főiskolai tanár. - 1888. VIII. 1: lépett a r-be, 1894. VI. 29: ünn. fog-at tett, 1895. VI. 29: pappá szent. miután 1891-95: Innsbruckban teol-t végzett. 1895: hitszónok Pannonhalmán, 1898: gimn. tanár Sopronban, 1900-03: hitokt., 1900-04: főisk. tanár Pannonhalmán, 1904: Rómában a S. Anzelm főisk-n, 1906-20: ismét Pannonhalmán, közben 1912/13: tanfelügy. is, 1918: főapátsági provikárius, 1918-20: kápt. helynök. 1920-45: vikárius, közben 1920-22 és 1923-34: főisk. tanár Pannonhalmán. - A SZIT tud. és irod. o., 1915: a SZIA I. o. alapító tagja. - M: A pannonhalmi Szt Benedek-Rend tört. 5. köt. Többekkel. Bp., 1907. - Az egyh. kv-tilalom és kv-bírálat magyarázata. Uo., 1908. - A gyakori és naponkénti szentáldozás. Papok számára. Győr, 1908. - A házasság jogi és erkölcsi szempontból. Bp., 1913. - A búcsú. Uo., 1914. (2. kiad. 1926, Ker. kis kvtár 11.) - A pannonhalmi Szt Benedek-r. tagjai 1802-1918. Uo., 1918. - A házasságjog kézikv-e. Az egyh. törvénykv. alapján átd. 2. bőv. kiad. Pannonhalma, 1922. (3. bőv. kiad. Uo., 1926) - A gyakori szentáldozás. Világiak és egyháziak számára. 2. átd. és bőv. kiad. Bp., 1924. (A lelki élet kiskv-ei. II. Évközi sorozat 2.) - Menekülés önmagunktól. Írta Paul Keller. Ford. Uo., 1927. - Szerzetesjog. Pannonhalma, 1927. - Adalékok az áll. kv-cenzúra tört-éhez Mo-on Mária Terézia haláláig. Bp., 1928. (SZIA hittud-bölcs. o. felolvasásai II. 2.) - A szerzetesjog elemei. Pannonhalma, 1930. - Geschichte von Lockenhaus. Uo., 1936. - A pannonhalmi Szt Benedek-r. tagjai 1802-1940. Összeáll. 2. jav. és bőv. kiad. Uo., 1940. - A ker. tökéletesedés. Összeáll. Bp., 1942. - A m. szerz-ek jogi helyzete és a mostani m. szerzetek rövid ismertetése. Pannonhalma, 1943. (A M. Jogászélet egyhjogi szako. kiadványai 2.). T.E.

Szinnyei XII:382. - Schermann 1940:90. - MÉL II:586. - PN 1986:133. (1015.)

Schermann Rudolf (Samsun, Töröko., 1932. márc. 18.-): plébános, lapkiadó. - A győri kisszem. növ-eként 1951: éretts. A teol-t a bpi KPI-ben kezdte, rövid ideig dolg., 1952: Győrött folytatta, ahol VII. 4: sztelték pappá. IX: Szanyban kp. 1956. XI. 3: Ny-ra távozott. Traiskirchenben (Au.) és más táborokban a menekültek lelkésze. 1957 nyarán a m. munkásifjak lelkésze. Nekik alapította az Összefogás c. lapot, s írta A párttitkárok által holtnak hazudott Istenről c. katekizmust. 1962: a bécsi főegyhm-be inkardinálták, a bécsi neurológiai-pszichiátriai klinikán lelkész. 1965-93: Reisenberg és Seibersdorf falvak plnosa. 1972: a Távol-Keleten, 1980: D-Amerikában tett tanulmányutat. 1987: alapította a Kirche Intern c. lapot, 1993: nyugdíjba vonult, hogy egészen e lapnak élhessen. Álneve Gerd Hamburger. - M: Der Gott des Teens und Twens. (A párttitkárok által holtnak hazudott Istenről c. katekizmus ném. változata) Wien, 1962. - Kath. Priesterehe oder der Tod eines Tabus. Hamburg, 1964. - Reportage über den Tod. Wien-München, 1967. - Das gelbe kleine Schülerbuch. Graz-Wien-Köln, 1971. - Zwischen Mao, Sex und Supermarkt. 1971. - Die Peking-Bombe. Stuttgart, 1974. - Verfolgte Christen. Graz-Wien-Köln, 1979. - Glaube hinter Gittern. Wien-München, 1979. - Vinzenz von Paul, Anwalt der Armsten. Graz-Wien-Köln, 1979. - Woran die Kirche krankt. Düsseldorf-Wien, 1981. - Die Guerilla Gottes. Düsseldorf, 1983. - Ember, akinek múltja van. Bécs, 1985. s.k.