🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Schaurek
következő 🡲

Schaurek Rafael (Pécs, Baranya vm., 1882. okt. 1.-Pécs, 1960. okt. 3.): jogász, egyetemi tanár. - A pécsi ciszt. főgimn-ban 1900. VI. 18: éretts., a pécsi ppi jogakad-n és a kolozsvári Ferenc József Tudegy-en jogot tanult, Kolozsvárt 1905: IV. 8: államtud., 1909. V. 15: jogi dr. 1906. II. 11: Baranya vm. szolgálatába lépett, díjtalan közigazg. gyakornok, VII. 9: vm. tiszti ügyészségi joggyakornok, 1908. X. 12: vmi tb. aljegyző, 1911. VII. 10: vm. III. o. aljegyző, X. 16: a m. és osztr. magánjog, valamint a bányajog tanszékén a pécsi ppi joglyceum ny. rk. tanára. 1918. VIII. 1: a pozsonyi Erzsébet Tudegy. a magyar magánjog mtanárává képesítette, X. 25: a pécsi jogakad. ny. r. tanára. 1922. VIII. 24: az Erzsébet Tudegy. magyar és osztrák magánjog egy. ny. r. tanára. 1928/29: és 1939/40: a jog- és államtud. kar dékánja, 1929/30: prodékánja. - A M. Jogászegylet, a pécsi Nemz. Szabadtanítási Egyes., a Műbarátok Köre, a Múzeum Egylet, a Szt Pál Társ., a városi tvhat. biz. stb. tagja, a Pécsi Kat. Kör eln. Zeneművészettel is foglalkozott. - Írásai: Dunántúl (1916. IV. 9: Az oratórium zenéről; 1921. III. 25: A zenei decennium), A M. Nemz. Szöv. pécs-baranyai körének békereviziós évkv-e (Pécs, 1929: Magánjogi kodifikációnk), Das Kunstleben Ungarns in Wort und Bild (Bp., 1929: Die Stadt der Musik), Kir. Közjegyzők Közl. (1934: Frank Ignác tanítása a közös végrendeletről), Pécsi Jogász (1935), Kolozsváry Bálint emlékkv. (Bp., 1939: Az ismeretlen örökös). - M: A hitbér. Magánjogi tanulm. Pécs, 1917. - Az akarat értékelése magánjogi kodifikációnkban. Uo., 1930. (Az Erzsébet Egy. Barátai Tud. Szöv. Jog- és Társad-tud. Szako. kiadványai 3. sz.) - Az ismeretlen örökös. Bp., 1939. - A gyermek magánjogi védelme. Pécs, 1943. - Betűjegye: S (Dunántúl). 88

Dunántúl 1924. I. 30; 1934. I. 31. - Pécsi Napló 1924. VIII. 23. - Révai XVI:618. - Zsadányi 1928:104. Arck. - M. társad. lex. 1931:189. - Kalotai 1934:422. - Új lex. VI. - Szabó 1940:837. - Sziklay 1941:26. - M. Nemz. 1942. VI. 12. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)