Magyar Katolikus Lexikon > S > Sashegyi


Sashegyi (Schödl) István (*Bp., 1908. dec. 21.): magántisztviselő, cserkészparancsnok. - Bpen a Hunfalvy János Felső Keresk. Isk-ban tanult, ahol 1926: lépett be a 4. sz. Budai Ifj. Kongr. cserkészcsapatba. 1927: éretts. 1937: Keresk. Akad-n végzett. 1928. X. 24: a Szfőv. Vízműveknél tisztviselő, 1941. I. 1: II. o. főtiszt. 1935: megszervezte az 500. sz. Rákóczi Ferenc cserkészcsapatot, melynek első parancsnoka. - 1930-32: a Budai Ifj. Kongrágációs (BIK) Híradó szerk-je. Bo.J.-Fe.Má.-88

Bp. üzemi alkalmazotti címtára. 1942:88.