🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sarmaságh
következő 🡲

Sarmaságh Géza (Nagybánya, Szatmár vm., 1852. nov. 5.-Nagybánya, 1911. ápr. 5.): hittanár. - Nagybányán és Szatmárnémetiben gimn-ot és teol-t végzett, 1875. VII. 11: pappá szent. Beregszászon, VIII: Máramarosszigeten kp., ősztől a szatmárnémeti Kir. Kat. Főgimn. h. (1878. V: Bpen tanári vizsgát tett), 1881: r. tanára és a kereskedő tanoncisk. tanára, 1900-10: a nyitrai Kat. Főgimn. tanára. A Szatmárvm. Széchenyi Társulat és a Szatmáregyhm. Irod. Kör alapító tagja. - M: Lacordaire H. Domokos egyh. beszédei. 1-2. köt. Ford. Szatmárnémeti, 1880-81. - Szatmár vm. népességi, nemzetiségi, vallásfelekezeti és culturális statisztikája. Uo., 1881. - Száz tanács ezer bajra. A szülőknek és nevelőknek. Uo., 1885. (Klny. szatmári főgimn. értes.) - A végcél a tanítás-nevelésben. Uo., 1891. - A jellemképzés a családban és az isk-ban. Uo., 1893. - Útmutatás a lelki béke megszerzésére. Írta Lehen SJ. Ford. Uo., 1894. - A szatmárnémeti kir. kat. főgimn. tört. Uo., 1896. - A család, egyház, állam jogai és kötelességei a tanítás és nevelés terén. 1-2. köt. Uo., 1904. - 1882. II. 1-1883. V. 1: a Szatmár, 1884. VI. 23-1893: a Szatmár és Vidéke hetilapok, 1889, 1891, 1894-1898: A Szatmáregyhm. Irod. Kör Értes., 1891. XII. 29-1911?: a Heti Szemle hetilap szerk-je (Búza Sándor, 1896: Báthory Endre álnéven). B.L.B.

Szinnyei XII:216. - Krücken-Parlagi II:463. (élőként!) - Tempfli-Sípos 2000:172. - Bura 2003:186. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)