🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Santa Maria in Vallicella
következő 🡲

Santa Maria in Vallicella (ol.), Róma: Szűz Mária temploma a völgyecskében. - Vallicelle egykor iszapos kis völgy volt, melyben a hagyomány szerint a 6. sz: kis Mária-tp. állt. Ide menekítették az ún. Stufa-ház faláról azt a Madonna-képet, mely vérezni kezdett, amikor az utcán előtte labdázó fiúk egyike követ vágott az arcába dühében, mert elvesztette a játszmát. - XIII. Gergely p. (ur. 1572-85) tanácsára 1575: Néri (Szt) Fülöp átvette ezt a tp-ot papi társulata számára (→oratórium), majd a helyén nagyobbat építtetett. A bontási munkák közben történt hogy az építész a kegykép fölötti fatető egy részét ideigl. meghagyta, hogy a kegykép előtt misét mondhassanak. Fülöp egy éjszakai látomásában azt látta, hogy a Madonna tartja a leszakadni készülő tetőt. Reggel a helyszínre sietők megdöbbenve tapasztalták, hogy a tetőt tartó főgerenda kiesett a falból és a levegőben lóg; gyorsan lebontották tehát ezt a düledező részt is, mely maga alá temethette volna az ott miséző pappal együtt a híveket is. Az „új” tp-ot 1599: szent. fel (Fülöp nem érte meg). - A bejáratnál a márványpadlóba vésett Néri Szt Fülöp-címeren 16 sugarú csillag e felirattal: Quasi stella in medio nebulae, 'Mint a hajnali csillag a fellegek között'. - A 3 hajós, freskókkal ékesített márványcsarnok mellékhajóiból 5-5 kpna nyílik. A kereszthajó és a főhajó találkozásánál dob nélküli kupola emelkedik. A mennyezetfreskón Néri Szt Fülöp látomása (1665), a kupolában a Szentháromság (1650) és az apszisban Szűz Mária mennybevétele (1660) Pietro da Cortona (1596-1669) alkotásai. Az antik sárga márványból épített főoltár fölött a hatalmas fakereszt Guillaume Berthélot (1615), a keretéből kiemelhető Mária a Gyermek Jézussal-oltárkép Pieter Pauwel Rubens (1577-1640) alkotása, mögötte van az ősi kegykép. Rubens művei (1608) az apszis kétoldalán a Nagy Szt Gergely p. Papias és Maurus vt-kkal és a Szt Domitilla Néreusszal és Achilleusszal c. ábrázolások is. A 3 festmény valójában szárnyasoltár-képnek készült, és második kivitelezése az eredeti olajfestménynek (1988: a grenoble-i múz-ban), amely a hely rossz fényviszonyai következtében zavaró visszatükröződéseket okozott. Ezért Rubens palára újrafestette. - A bal kereszthajóban Federico Fiori Baroccio (1528-1612) oltárképén a kislány Máriát tp-ba viszik a szülei, Joachim és Anna, hogy fölajánlják az Úrnak. - Néri Fülöp kívánságára a mellékhajók 10 kpnájának képei is Szűz Mária életéből vett jelenetek. Köztük Aurelio Lomi Mennybeszálló Máriája a hagyomány szerint 1796: a szemeit mozgatta. A csoda hitelességéért John Henry →Newman is kiállt (Present position of Catholics in England, 1851). **

Tóth 1988:319.