🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sanocki
következő 🡲

Sanocki Gergely, Szanocki, Sánoki (Sanok, Galícia, 1410 k.-Lemberg, Galícia, 1479): érsek. - I. (Jagelló) Ulászló lengy. és m. kir. (ur. 1440-44) nevelője is volt. 1440: wieliczkai plnos. A kir. ekkor is gyakran élt tanácsával, és ~nak fő szerepe volt abban, hogy Ulászló elfogadta a m. trónt. Mint gyóntatója és tanácsadója állandóan mellette maradt, míg a kir. el nem esett a →várnai csatában. →Cesarini Juliannal szemben is ellenezte, hogy a kir. a törökkel kötött szegedi békére a Szentostya érintésével esküt tegyen, s kijelentette, hogy elhagyja a tábort, ha a kir. mégis esküdni fog (→szegedi eskü). Azután a pápai követ ellenére sürgette a béke megtartását. - Elnyerte Hunyadi János becsülését, aki a várnai vereség után fiai mellé fogadta nevelőül, s csak azután vált meg tőle, hogy Vitéz János váradi pp. (1445-65) figyelmeztette, hogy fiait m. nevelővel neveltesse. Vitéz ~t váradi knk-ká (1446-49) nevezte ki. ~ ezentúl Vitéz pp. állandó társalkodója. 1450 k., amikor hírét vette, hogy IV. Kázmér lengy. kir. (ur. 1446-92) hosszú távolléte miatt holtnak vélvén másnak adományozta wieliczkai pléb-ját, visszatért Lengyo-ba, 1449/51-79: lembergi érs. - Callimachus szerint sokat írt, de keveset tett közzé. Emlékbeszédeket mondott elhunyt knk-társai fölött, sírjaikat feliratokkal ékesítette. Megírta I. (Jagelló) Ulászlónak a m. trónra való meghívatásának tört-ét, Callimachus némely epigrammákat tulajdonított neki, Fannia ellen. Callimachus Ulászló történetei közé ~nak nem egy beszédét szövi be; ezek aligha hitelesek. 88

Új M. Múzeum 1860:183. (Pomniki Historiy litteratury polskiey IV. k. [S. életrajza. Kivonatok belőle]) - Ábel Jenő: Adalékok a humanizmus tört-éhez Mo-on. Bp., 1880:162. - Schem. Mv. 1896:130. - Kath. Szle 1899:813. (Békesi Emil) - Szinnyei XII:154.