🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sankovics
következő 🡲

Sankovics Bertalan (Gyöngyös, Heves- és Külső-Szolnok vm., 1863. ápr. 18.-1918 u.): plébános. - Az algimn-ot Gyöngyösön, a felső 4 o-t mint az Emericanum növendéke Pozsonyban, a teol-t a bpi tudegy-en végezte, 1885. IX. 30: pappá szent. Bpen hitokt., 1887: Esztergom-Bajnán, 1891: Szentpéteren (Komárom vm.) kp., 1892. IX: Révfalu-Pataháza (Győr vm.) plnosa. - M: A nevelőnő. Írta Seeburg Ferencz. A 4. ném. kiad. ford. Bp., 1886. - Kalauz a Mennyországba. Imádságos és énekes kv. a szigetközi kat. hívek sz. Esztergom, 1902. (2. jav. és bőv. kiad. Esztergom, [1919]) - Győrött 1893. VII. 2- XII. 28: a Közvélemény, Győr-Révfaluban 1902-1903. III. 15: a Magyar Plébános kéthetenkénti lap szerk-je. 88

Zelliger 1893:460. - Szinnyei XII:153. - Schem. Strig. 1917:380; 1918:28. - Heves vm. 1909:398. - Viczián 1995:1160. - Győr-Moson-Sopron m. sajtó 2001:658, 712.

Sankovics Ignác (1871.-Győr, 1904. okt. 15.): teológiai tanár. - 1893: pappá szent., hittud-ból drált. Az egri ppi líceumban az egyhtört. és egyhjog tanára. - M: Az apostoli atyák erkölcstana. Bp., 1898. (Klny. Hittud. Folyóir.) - A papság és a mai társad. Az egri egyhm. irod. egylet által jutalmazva. Eger, 1899. 88

Vasárnapi Újs. 1904:44. sz. (nekrológ) - Schem. Agr. 1904. - Szinnyei XII:154.