🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Salacz
következő 🡲

Salacz Gábor (Szarvas, Békés vm., 1902. máj. 15.-Pécs, 1978. dec. 26.): történetíró, tanár. - A gimn-ot Szarvason, a 6. o-t kispapként Esztergomban, 1918-1919. III. 24: Pannonhalmán járta, ahonnan a proletárdiktatúra miatt hazaküldték, Szarvason éretts. Az Eötvös Koll. tagjaként 1924: drált, műv-történésznek készült, ösztöndíjas a Bécsi M. Tört. Int-ben. Szabó Dezső hívására Debrecenbe ment, ahol egy. kvtáros és tanárs. 1927. X: a bécsi Theresianum m. tanára, ahonnan →Teleki Pál 1938: 14 kisebbségi m. tanítványával a svájci St. Gallen-i Institut auf dem Rosenbergbe küldte tanárnak. 1942: a bpi egy. „A m. egyhpol. 1867-1918” tárgykör mtanárává képesítette, 1942/43: a pécsi egy. int. tanára, az újkori és egyetemes tört. mb. előadója; 1946: „B” listára került, a Kisgazda Párt közbenjárására vették vissza állásába. 1950. X-ig a pécsi jogi karon adott elő, 1951. I. 31: nyugdíjazták. II. 1-1953. X: Bpen Barta István segítője a Kossuth-iratok kiadásában. 1954-55: a pécsi Üzemélelmezési Váll-nál raktári anyagkönyvelő; ezután alkalmi munkákat vállalt. - 1948: a SZIA II. o. tagja. - M: A vallásalap kezdeteinek tört. Bécs, 1932. (Klny. Bécsi M. Int. évkv-e) - A cassa parochorum tört. H.n., 1933. (Klny. Gr. Klebelsberg K. M. Tört. Int. évkv-e) - A vat. zsin. és a placetum. Bp., 1934. (Klny. uo.) - A prím. szék betöltése 1891-ben. A m. kultúrharc és főkegyúri jog tört-éhez. Uo., 1936. (Klny. Bécsi Tört. Int. évkv-e) - A reverzális-kérdés Mo-on. Uo., 1937. (Klny. Kat. Szle) - A m. kultúrharc tört. Pécs, 1938. - Árpád-házi B. Margit tössi legendája. Szentgalleni kz-a alapján az überlingeni figyelembe vételével kiad. Uo., 1940. - Az Agliardi-affaire. Uo., 1941. (Klny. Regnum) - Br. Bánffy Dezső róm. akciója a néppárt ellen 1895-ben. Uo., 1943. (Klny. Regnum) - A ker. lélek. Írta John Henry Newman. Vál. és ford. Uo., 1957. - Newman breviárium. Vál. és ford. Bp., 1958. (3. bőv. kiad. Bp., 1977. Istentől-Istenig c.) - Egyh. és állam Mo-on a dualizmus korában 1867-1918. München, 1974. (Diss. Hung. ex historia Ecclesiae 2. - Aurora kv-ek) - A m. kat. egyh. a szomszédos államok uralma alatt. Uo., 1975. (Uaz 3.) T.E.

Pécsi egy. alm. 1943:19. - SZIA tagajánl. 1947:11. - Kat. Szle 1979:78. (Adriányi Gábor)