🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > SIGNIS-Tömegkommunikáció Katolikus Világszövetsége
következő 🡲

SIGNIS-Tömegkommunikáció Katolikus Világszövetsége (ang. SIGNIS-World Catholic Association for Communication, fr. L'association catholique mondiale pour la communication), 2001-: A →Nemzetközi Katolikus Rádió, Televízió és Audiovizuális Szövetség és a →Nemzetközi Katolikus Film Szervezet egybeolvadásával jött létre Rómában. Célja, hogy összeköttetést biztosítson a rádió, a televízió, a film- és videotechnika, a média-képzés, az internet és az új elektronikus technológiák kat. szakemberei között. Elősegíti filmek és televíziós programok megvalósítását, terjesztését, részt vesz fesztiválok zsűrijében (Cannes, Berlin, Monte Carlo, Velence, Ougadougou); támogatja rádió-, video-, TV-stúdiók létrehozását, eszközökkel való ellátását, a szakemberképzést. A →Kirche in Not szervezettel közösen megalapította a kat. TV-programok internet-piacát, amelynek működtetője a Kirche in Not által létrehozott Katolikus Rádió és Televízió Hálózat (ang. Catholic Radio and Television Network). - Székhelye: Brüsszel (Belgium). Konzultatív státusa van az ECOSOC-ban, az →Európa Tanácsban, a DK-Ázsiai Népek Szövetségében; akkreditált státusa van több ENSZ-szervezetben és -programban. Meghívott a Kommunikáció Fejlesztésének Nemzetközi Programjába. Tagja a →Nemzetközi Katolikus Szervezetek Konferenciájának, a Film, Televízió és Audiovizuális Kommunikáció Nemzetközi Tanácsának, a Gyermek- és Ifjúsági Filmek Központjának. Különleges kapcsolatot ápol a →Nemzetközi Katolikus Sajtóunióval. Társszervezetei közé tartozik 12, zömmel kat. média-, karitatív és okt. szervezet, köztük a →Caritas Internationalis, a →Keresztény Tömegtájékoztatás Világszövetsége, a →Katolikus Egyetemek Nemzetközi Szövetsége. Kapcsolatban áll további 13 egyh. ill. médiaszervezettel, köztük a →Tömegkommunikáció Pápai Tanácsával, az →Európai Püspökkari Konferenciák Tanácsával, a →Nemzetközi Katolikus UNESCO-Központtal, a Kirche in Not segélyszervezettel. Kapcsolódó szervezetei: →SIGNIS-Misszionárius Szolgálat valamint regionális titkárságai Afrikában, Ázsiában, Latin-Amerikában, a Közel-Keleten, É-Amerikában, Óceániában, Eu-ban (→Signis Európa). Teljes jogú tagjai 2005: a hírközlés és audiovizuális média területén dolgozó kat. intézményeket és egyéneket összefogó nemz. szervezetek 147 országban, köztük Mo-on, továbbá 17 nagy nemzetk. szervezet, főleg szerz. és missziós intézmények. Társult tagja lehet bármely, a hírközlésben tevékenykedő intézmény v. egyén. - Közleményei: SIGNIS Media (kéthavonta), SIGNIS-Info periodika (2005).  N.D.

ÚE 2001:35. sz.