🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Söveges
következő 🡲

Söveges Dávid Imre, OSB (Földespuszta, Tolna vm., 1917. febr. 25.-Pannonhalma, 1996. jan. 21.): főiskolai tanár. - 1935. VIII. 6: lépett a r-be. 1937. VI. 28: egyszerű fog-at tett, 1937-38: Fribourg-ban teol. hallg., 1940. VI. 28: ünn. fog-at tett, 1941. VI. 22: pappá szent. Ölbőpusztán miséző és hitokt, 1942: Bpen gyakorló tanár. 1943: Győrszentivánban hitokt., 1944: Pápán gimn. tanár, 1945: Pannonhalmán főisk. és gimn. tanár. 1948: Tiszaújfalun lelkész. 1950: Pannonhalmán gimn. tanár és diákotthoni tanulm. felügy., 1953: ig-h., 1956: gimn. és diákotthoni ig. 1957. III. 13: letartóztatták, a Győrig tartó úton koponyája megrepedt, az egyik ujja eltört, fogait kiverték, heteket töltött a győri honvédkórházban, ahol többször megoperálták. VI. végén a „demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés” vádjával első fokon 5, másodfokon 2 é. börtönre és 5 évi polg. jogvesztésre ítélték. 1959. III. 21: Márianosztráról szabadult. 1959: az apátsági kvtár vez-je, 1965: gimn. tanár. 1973: újoncmester és főisk. tanár: 1978: főapáti helynök, 1985-: főisk. tanár. - Írásai: A karácsonyi játék. Pannonhalma, 1943. (Pannonhalmi füzetek 34.) - Népek nagy nevelője. Szt Benedeknek, Eu. védősztjének emlékezete. Bp., 1981:31. (Bevezetés a Regulához) - Corona fratrum. Pannonhalma, 1991:217. (Szt Benedek regulája és a Regula magistri); Előszava: I-X. könyv. Uo., 1998. - M: Vannak utak. Móser Zoltán fotóalbuma. A képaláírások m. és lat. nyelven, a lat. ford. Pannonhalma, 1988. [!1989] - Fejezetek a lelkiség tört-éből. Közrem. Bartók Ferenc. Uo., 1993. (Pannonhalmi kv-ek) - Szt Benedek regulája. 2. kiad. Ford. Uo., 1992. (Lelkiségi füzetek 1.) (bőv. kiad. Ford. Páhi Gáborral. Uo., 2002) - Magyarázatok Szt Benedek regulájához. Tiszaújfalu, 1948. nov. 5.-Pannonhalma, 1977. szept. Uo., 1996. (A pannonhalmi főisk. kv-ei 8.) 88

Pilinyi 1943:246. - PN 1987:209. - Havasy 1990:417. (1957. III-1959. III: börtönben) - Szántó 1992:139. - Kisalföld 1996. IX. 13. (Dr. Miklós Imre: Pro memoria dr. S. D.) - Ugróczky Gyula: Utadra terítettem szerelmes szívemet. Bp., 1997:106. - Hetényi Varga 1999. I:145. Arck. (s.v. Söveges Imre Dávid)