Magyar Katolikus Lexikon > S > Sóltári Énekek A' Magyar Anyaszentegyház vigasztalására...


Sóltári Énekek A' Magyar Anyaszentegyház vigasztalására..., Nagyszombat, 1693: énekeskönyv. - →Illyés István szerkesztésében jelent meg a →Halottas Énekek A' Szomorú Temetések Alkalmatosságára... c. énekeskv-vel egybekötve, külön címlappal és lapszámozással. Ajánlása Széchenyi György esztergomi érs-hez és „A' Keresztyen Olvasónak szólló levél” értékes dokumentum. 85 éneket tartalmaz, 21 dallammal. Javarészük a prot-okéval közös régi, 16. sz. énekkincsből való, stiláris és a kat. tanításnak megfelelő tartalmi átdolgozásban. P.G.

RMDT I:57; II:45. (a dallamok kritikai kiad.) - Mo. zenetört. II:172.