🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sánkfalvai
következő 🡲

Sánkfalvai Antal (†Nyitra?, 1500. máj. végén): megyéspüspök. - Gömör vm. nemes családból származott, kánonjogi dr. Vitéz János pártfogásával került Mátyás kir. udvarába, ahol a diplomáciai kar egyik jelese. 1463-86: váradi, 1482-84: váci knk., 1468-98: pozsonyi prép., követ Lengyo-ban, Rómában, Milánóban és Nápolyban. A MA-ban 1490 nyarán vál., 1491-1500. V. 1: tényl. nyitrai mpp. 1494: ~ tartotta az utolsó nyitrai zsin-ot. 1496: a budai ogy-en ~t is beválasztották a kincstári számadások megvizsgálásával megbízott biz-ba. 1500. V. 8: a nyitrai pp-öt nem említik, utóda 1501. VI. 16: Bácskai Miklós. T.E.

Mendlik 1864:56. (34.) (1492-1500: pp.) - Idők Tanúja 1866. IX. 26. (34.) - Gams 1873:375. (1492-1500: pp.) - Eubel II:225. (1493. I. 2: pp.) - Schem. Mv. 1896:133. - Fraknói 1898:76. - Religio 1910. V. 1. (Cserenyey István: Nyitra pp-ei a 16. sz-ban) - Schem. Nitr. 1914:10. (38.) (1492-1500: pp.) - Chobot II:900. (1496: „váradi püspök lett, s mint ilyen halt meg”!) - Köblös 1987:203. (s.v. Sánkfalvi A., 1487. VI. 29?-1495. VI. 19: pozsonyi prép.)