🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > ruszin ortodoxok
következő 🡲

ruszin ortodoxok: A mo-i és az innen külf-re távozott →ruszinok 1890-ig valamennyien unitusok voltak. 1880-tól tömegesen vándoroltak ki az USA-ba, csakhamar ruszin lelkészek is mentek utánuk. Az amerikai r.k. pp-ök azonban lehetetlenné akarták tenni a nős g.k. papok ottani működését. Az 1890-es évek elején Tóth Elek, Minneapolis g.k. lelkésze, miután hiába kért segítséget Vályi János eperjesi pp-től, híveivel együtt ort. hitre tért. Agitációja nyomán 50.000 ruszin (és szl.) amerikai g.k. hívő vette fel néhány év alatt az ort. vallást. A ~ az amerikai orosz ort. egyh-hoz csatlakoztak. 1929: Takács Bazil amerikai g.k. pp. az újonnan fszt. papokat →cölibátusra kötelezte. Ekkor újabb tömegek szakadtak el a g.k. egyh-tól. Ez utóbbiak megszervezték a kárpát-rutén egyhm-t, és a bizánci pátr. joghatósága alá helyezték azt. A 20. sz. elején az USA-ból Kárpátaljára visszatért ~ valamint oroszo-i pravoszláv agitátorok hatására Kárpátalján skizmatikus mozgalom indult meg, mely az I. vh. után a csehszl. uralom idején érte el tetőfokát. Ekkor szinte kétségessé vált a →munkácsi görögkatolikus püspökség fönnmaradása. A g.k. papságnak sikerült a mozgalmat megállítania. 1930: a ~ száma 112.034 volt. 1948: Kárpátalján megszűnt az unió. A kárpátaljai ~ a →moszkvai patriarchátus joghatósága alá kerültek. Az Amerikában élő ~ száma kb. 350 ezer. P.I.

Oriente Cattolico 1962:307. - Mayer 1977:176, 111.