Magyar Katolikus Lexikon > R > restaurálás


restaurálás (a lat. restauro, 'helyreállít' szóból): művészeti ág, melynek tevékenysége nem új műértékek létrehozására, hanem a meglévők megmentésére, helyreállítására irányul, szakágai a →konzerválás, a →föltárás és a →kiegészítés. - Az építészeti, képző- és iparműv. alkotások esztétikai és tört. értékét érvényre juttatja, a lehetőségekhez mérten megszünteti a természetes öregedéssel és a használattal járó rongálódásokat, károsodásokat. Alapkövetelménye, hogy ne hasson kortört. és esztétikai szempontból zavaróan. - Tört. fejlődését leginkább a fest. területén követhetjük nyomon. A 17. sz: a nagy, uralkodói képgyűjt-ekben merül föl először a romló állapotú festmények megjavításának igénye. A korabeli ~ a képek művészi értékének megőrzését tűzte ki célul, a műtárgyak anyagát, régiségét nem tartotta tiszteletben. Ekkor születtek meg a ~ alapvető eljárásai: →dublírozás, →képátültetés, →parkettázás, amelyek a 19. sz: váltak ált-sá. Tisztázódtak a ~ elvei is, de ezek a gyakorlatban csak sokkal később érvényesültek. A 19. sz: már a ~ technológiai kérdései kerültek előtérbe, a múlt emlékeinek megőrzése tudatossá vált. Max von Pettenhofen (→regenerálás) hangsúlyozta először a tört. hitelesség és a →restaurálási dokumentáció fontosságát. - A 20. sz: a művészi helyreállítás mellett a ~ alapvető szempontja a műtárgyak eredeti anyagának hiteles megőrzése és tartósítása is. Emiatt a korszerű ~ szükségszerűen összekapcsolódik a termtud-okkal (fiz., kém., biológia stb., →képvizsgálati módszerek). Színvonalas ~i munkát csak megfelelően képzett szakember, →restaurátor végezhet. A technika adta lehetőségek tudatos fölhasználásával a ~ az elmúlt évtizedek alatt a műv-tört. kutatás egyik fontos eszközévé lett (pl. a szignatúrák megtalálásával, a →hamisítványok leleplezésével). - A ~ hazánkban aránylag nem nagy múltra tekinthet vissza, szükségességét a múz-okban a 19/20. sz. fordulóján, a →műemlékvédelemben a 2 vh. közötti időszakban ismerték föl, ekkor került előtérbe a szobrok ~a is. G.K.

Entz Géza: Múzeológia-, műemlékvédelem-, ~történet. Bp., 1984. (A Képzőműv. Főisk. Restaurátorképző Int-ének jegyzete) - A képzőműv. isk-ja. Bp., 1976. - Velledits 1981. - Nicolaus 1982; 1986.