Magyar Katolikus Lexikon > R > reggeli istentisztelet


reggeli istentisztelet (gör. othosz, szlávul utrenye): a bizánci rítus egyik legünnepélyesebb, hajnalban vagy korán reggel végzett szertartása. - Van hétköznapi, nagy →doxológiás, vasárnapi és ünnepi ~. Az első kettő a papi zsolozsma része, az utóbbi kettőt nyilvánosan végzik a tp-ban. A ~ a róm. rítusban a →matutinumnak és a →laudesnek felel meg. P.I.

G.k. szert-tan 1937:72. - Mercenier-Paris É.n.:91.