🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > redukció
következő 🡲

redukció (lat., a reduco, ' visszavezet' igéből): Amerika spanyol gyarmatain megtérített indiánok misszionáriusok vezette zárt települése, melynek lakói ad ecclesiam et vitam civilem essent reducti, 'visszavezettetnek az Egyházba és a polgári életbe'. - Az indiánok közötti vándor misszionálás eredménytelenségét látva a domonkos, ferences és főleg a jezsuita rend áttért az indiánok ~kba való összegyűjtésére, hogy állandó kapcsolatot tarthassanak az új ker-ekkel. A ~k lakóinak száma néhány száz és több ezer között változott, egy v. több pap gondozta őket, s indián önkormányzatuk volt. Alapításukhoz sp. kormányzói jóváhagyás kellett; lakói a sp. korona és a helyi sp. hatóság alattvalói voltak. Legfelsőbb hatóságuk a sp. alkir. volt. Termékeny ter-en, többnyire a sp. birod. határvidékén alapították a ~kat. Gazd. életük alapja a földművelés, a föld és a termés köztulajdon volt. Korlátozottan ismerték a magántulajdont, a termékfölösleget sp. piacon értékesíthették. A jövedelem a ~k lakóinak szükségleteit és az adófizetést szolgálta. A közösségi és magánéletet a vallás irányította. Az okt. terén eredményeket értek el, főleg a jezsuiták. Az indiánokat a kézművességben művészi szintre emelték. - Paraguayon kívül a legjelentősebb ~k Mynasban (K-Ecuador), Mojosban (ÉK-Bolívia) és Chiquitosban (DK-Bolívia) voltak. Jelentős volt a kapuc-ok ~ja Venezuelában. - Az első jezsuiták 1588: érkeztek Paraguayba. Claudio →Acquaviva parancsára 1609: Guairában (2000: Paraná állam) alapítottak ~kat, melyeket azonban a rabszolgavadászok 1631: elpusztítottak. A jezsuiták ekkor áttelepedtek a Rio Paraná és a Rio Uruguay vidékére, ahol hamarosan új, virágzó ~kat szerveztek. 1750: egy Madridban kötött szerződés a ter-et 7 ~val Port-nak adta. A 30 ezer indiánnak át kellett volna települnie, de ők jezsuita vezetőik tanácsa ellenére meg akarták védeni otthonaikat, mire a sp. és port. csapatok 1754-55: kiűzték őket. 1761: visszatelepülhettek. Ez a háború váltotta ki a port-okban, főleg →Pombal min-elnökben a jezsuiták iránti gyűlöletet, amely 1767: Sp-Amerikából való kiutasításukhoz vezetett. Ekkor a „jezsuita állam”-nak nev. missziós ter-en 30 ~ban kb. százezer indián élt. A JT elűzése után sp. hivatalnokok és ferences papok vették át a ~k vezetését, de azok minden fáradozásuk ellenére lehanyatlottak, az indiánok visszahúzódtak az őserdőbe. 1802 k. a 30 ~ban kb. 30 ezer ember élt. A ~k végleges pusztulását Paraguay elnökének 1848: kiadott rendelete hozta, amely felfüggesztette az indiánok különleges jogait és az ált. áll. törv-ek alá vetette őket. **

LThK VIII:1067.