🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rednic
következő 🡲

Rednic Anasztáz (Anastasiu), OSBM (Gyulafalva, Máramaros vm., 1721 k.-Balázsfalva, 1772. máj. 2.): görögkatolikus megyéspüspök. - A teol-t Bécsben végezte. Belépett a bazilita r-be. A munkácsi ktorban élt, majd Balázsfalvára került, ahol különféle egyhm. tisztségeket töltött be. Bár az 1764. VI. 28-30: tartott választó zsin-on ~ a legkevesebb szavazatot kapta, Mária Terézia mégis őt nevezte ki fogarasi mpp-nek. Erre a papság egy része balázsfalvi gyűlésén kijelentették, hogy ~t nem ismerik el pp-üknek, kérték XIII. Kelementől, hogy ne erősítse meg. Ezalatt ~ Bécsben élt. XIII. Kelemen 1765. V. 15: a kinevezést kihirdette, XI. 15: ~t beiktatták. A belső villongás a g.k. egyh. fejlődését megbénította, az uniótól igen sokan elpártoltak. 1771: ~ emlékiratot küldött XIV. Kelemennek, tiltakozott a jezsuiták latinosító törekvései ellen, hangsúlyozta, hogy a gör. kat-okat nem szabad többre kötelezni, mint amennyit az uniós okmányban vállaltak. ~ kérésére a kirnő 2 rum. ifjú számára alapítványt tett a Pázmáneumban. Ettől kezdve az egyhm-ben a Rómában és Bécsben nevelkedett papok vitték a főszerepet. Sírja Balázsfalván, a metropoliták kriptájában. - Utóda 1772. III. 8: Maior Gergely. P.I.

Mendlik 1864:126. (s.v. Gyulafalvai Athanáz) - Gams 1873:373. (4.) (s.v. Anastasiu) - Sematismus Metropoliae Blaj 1911:7. - Moldován II:228. - Enc. Rom. III:737. - Jakubinyi 2004:52.